Etkilenen Kurumlar

Kurum Kararnameler
15 temmuz 678 696
15 temmuz darbe girişimine direnirken hayatını kaybeden gerçek kişiler 696 678
Adalet Bakanı 669
Adalet Bakanlığı 676 671 694 680 703 690
Aile 680
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 694
albay 691
amiral 691
ASFAT A.Ş. 678 696
Asker Hastaneleri 669
Askeri Akademi 669 694
Askeri enstitüler 669
Askeri Enstitüler 694
Askeri liseler 669
Askeri Mahkemeler 668
Askeri Okullar 676
Askeri okullar 694 669 696
Askeri tıp eğitimi kurumları 669
Askeri Yargı 668
Askeri Yargıtay 668 669 677 678
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 668 669 677 678
Askerlik yükümlüsü durumundaki gerçek kişiler 669 674 676
askerlik yükümlüsü gerçek kişiler 691
Astsubay Meslek Yüksek Okulları 676 694 669
astsubaylar 681
Bakanlar Kurulu 668 696 669
Bakanlar Kurulu 674
Bakanlıklar 702
bankalar 694 703 678
Başbakan 669 694 681 668 674
Başbakanlık 686 674 683 669
BDDK 696 684
belediyeler 696 668 703 674 684
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 675
BTİK 671
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı 703
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 690 703
Cumhurbaşkanı 694 669 681 690 668 674
Cumhurbaşkanlığı 703 694 690 684 687 669 671 696
Cumhurbaşkanlığı 678
Cumhuriyet Başsavcılığı 696 680
Deniz Kuvvetleri 669
Deniz Kuvvetleri Komutanı 668 674
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 668 674 676
Devlet Opera ve Balesi 703
Devlet Personel Başkanlığı 676
Devlet Tiyatroları 703
Diyanet İşleri Bakanlığı 703 690
Dışişleri Bakanı 669
Dışişleri Bakanlığı 694
Donanma Komutanı 669
Ekonomi Bakanlığı 694
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı 687
Emniyet Genel Müdürlüğü 676 694 669 677 690 678 680 668 674 696 682 671
Emniyet Teşkilatı 668
Enerji Bakanlığı 696
Erişim sağlayıcıları 680
finans kuruluşları 678
Garnizon Komutanı 668
GATA 669 696
Genelkurmay 669
Genelkurmay Başkanlığı 694
Genelkurmay Başkanı 669 671 674 681 668
Genelkurmay Başkanlığı 668 671 681 694 676 696 674 678 669
Genelkurmay İkinci Başkanı 669
general 691
Gıda 669 673 694
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 680 690
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 676
Gülhane Askeri Tıp Akademileri 669
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastaneleri 669
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 696
Harp Akademileri 681 677 669
Harp Okulları 694 671 669 696
Harp Okulları Komutanlığı 694
Hava Kuvvetleri Komutanlığı 669 671 676 690 696
Hazine 684 690 687 696 678 680
Hazine 703
İçişleri Bakanı 694 669 668 681 674
İçişleri Bakanlığı 691 671 694 668 690 678 669 674 676 680 681 696 703
İl Jandarma Komutanları 668
İl Milli Eğitim Müdürlükleri 696
il özel idareleri 681
il sağlık müdürlükleri 694
işçi konfederasyonları 696
İşsizlik Sigortası Fonu 694 696
işveren konfederasyonları 696
Jandarma Genel Komutan Yardımcıları 668
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı 668
Jandarma Genel Komutanı 668 669
Jandarma Genel Komutanlığı 682 677 678 676 690 668 671 669 674 680 694 696 691 681
Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı sağlık kuruluşları 669
Jandarma Komutanlığı 669
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 681 676 694 669 674 680
JGK Sağlık birimleri 669
kamu kurumları 678 703 674 676
Kara Kuvvetleri 669
Kara ve Deniz Kuvvetleri 690
kurum bünyesindeki gerçek kişiler 669
kurumlar bünyesindeki gerçek kişiler 669
Kuvvet Komutanlıkları 676 694 671 668 681 669
Kuvvetleri Komutanlıkları 671 678
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 694
Maliye Bakanlığı 680 694 696 690
Merkez Bankası 680
merkezi idare 703
Milli Eğitim Bakanlığı 668 690 694 703 676 678
Milli Emlak Genel Müdürlüğü 690
Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu 694
Milli İstihbarat Teşkilatı 676 690 696 680 694 674
Milli Piyango İdaresi 678
Milli Savunma Bakanı 681 676 669 694 696 674
Milli Savunma Bakanlığı 690 669 676 678 681 694 671 680 674 696 668
Milli Savunma Üniversitesi 669 694 696 681
MİT Müsteşarlığı 690 694
Mülki Amir 680
Mülki İdare Amirleri 668
Noterler 680
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 676 690
Odalar ve Borsalar 678
Ordu Komutanları 669
özel bütçeli idareler 684
Özel Kuvvetler Komutanlığı 681 678 696
PTT 684
RTÜK 696 680 687
Sağlık Bakanlığı 694 680 676 669 690
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumları 669 674 676
Sağlık Bakanlık 678
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 696
Sahil Güvenlik Komjutanlığı 680
Sahil Güvenlik Komutanlığı 691 681 682 671 696 668 674 680 694 676 669 684 690
Savunma Sanayii Destekleme Fonu 668
Savunma Sanayii Müsteşarlığı 676 680 690 696
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 691
Sivil Toplum Örgütleri 668
sosyal güvenlik kurumları 684
Sosyal Güvenlik Kurumu 694
Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı 703 687
SPK 675 674 694
subaylar 681
Şura Sekretaryası 669
TAEK 702
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 669 673 694
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 696 670 675 687 690 684 686 674 683 680
TCMB 690
Teftiş Kurulu Başkanlığı 669 676 694
Terörle Mücadele Kanunu kapsamında ölen asker ve sivil gerçek kişiler 678 696
TMSF Başkanı 686
TOBB 678
TRT 687
TSK askeri personeli ile sivil personel ve işçiler 675
TSK mensupları 671
TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi 669
TSK Rehabilitasyon ve Bakın Merkezi 669
TSKGV 669 676 694
Türk Silahlı Kuvvetleri 694 668 680 691 674 696 676 681 671 678 690 669 677
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 696
Türkiye Jokey Kulübü 669 673
Türkiye Kalkınma Bankası 690
Türkiye Maarif Vakfı 676
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 674 676 691 687
ulusal yayın yapan radyo ve televizyonlar 694
üniversiteler 696 703 683 678 668
Vakıfbank 687
Vakıflar Genel Müdürlüğü 674
Vakıflar Genel Müdürlüğü 696
valilikler 668 694 680 681
Varlık Fonu 687 680 669 673 678
YAŞ 669 668
YAŞ Genel Sekreteri 669
Yerel idareler 703
YÖK 696 703 683 677 676 678 669
Yüksek Seçim Kurulu 680