Sunuş

Türkiye’deki yasal durum OHAL döneminde bir dizi kanun hükmünde kararname ile önemli ölçüde değişti. Yeni başkanlık sistemiyle beraber gelen yasal çerçevedeki Yeni değişikliklerin ülkeye, geniş kamuoyu tarafından bilinemez şekillerde etkileri oluyor.

Heinrich Böll Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği olarak; kanun hükmünde kararnameler (KHK) ve 12 Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye’nin yönetiminde gerçekleştirilmek istenen yapısal dönüşümünün incelendiği olağanüstü hal (OHAL) konulu raporumuzu, Türkçe ve İngilizce dillerinde hazırlanan bu çalışmayı veri bankası şeklinde siz okuyucularına sunuyoruz.

Olağanlaşan Ohal: KHK’ların Yasal Mevzuat Üzerindeki Etkileri başlıklı çalışma ilk olarak Aralık 2017’de henüz olağanüstü hal (OHAL) devam ederken yayınlandı. Ardından Aralık 2018’de tüm OHAL dönemini kapsayacak şekilde güncellendi. Bu çalışma, OHAL’in ilan edildiği 20 Temmuz 2016 tarihinden resmi olarak sona erdirildiği 19 Temmuz 2018 tarihine kadar geçen iki yıllık sürede çıkarılan 37 OHAL kanun hükmünde kararnamesini (KHK) ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin devreye girdiği ve OHAL’in de devam ettiği 10 günlük sürede çıkarılan ilk 12 Cumhurbaşkanlığı kararnamesini inceliyor. Söz konusu kararnamelerde mevzuatta değişiklik yapan maddeler, çeşitli konu başlıkları altında tasnif edilerek tahlil edildi ve bu maddelerle hangi kanunlarda ne yönde değişiklik/ekleme/çıkarma yapıldığı listelendi.

Çalışma esas olarak kararnameler eliyle mevzuatta yapılan değişikliklerin ve getirilen yeniliklerin bütünsel ve kapsayıcı bir dökümünü sunuyor ve Türkiye’nin siyasi ve yasal durumuyla ilgilenen herkes için benzersiz bir referans olma özelliğini taşıyor. Bunun yanı sıra OHAL süresi içerisinde Türkiye’nin yönetsel yapısında milli savunma ve iç güvenlikten yargı ve personel rejimine, ekonomi ve sosyal güvenlikten eğitim ve sağlığa kadar çok geniş bir alanda gerçekleştirilmek istenen yapısal dönüşümü anlamaya yönelik analizlere bir katkı sunmayı amaçlıyor.

Hazırladığımız internet sitesi ile bu hacimli ve içeriği yoğun raporu hem ilgili okur hem de araştırmacılar için daha kullanışlı ve erişimi kolay bir hale getirmeye çalıştık. Arama motoru hem metnin tamamında arama yapmanıza imkan veriyor, hem de paragraf ölçeğinde eşleştirdiğimiz anahtar kelimeler aracılığıyla bir kavram dizini gibi çalışıyor. Böylece metinde yer almasa da araştırdığınız konuyla ilişkili gördüğünüz analize ulaşmanızı hedefliyoruz. Arama motorunun yanısıra, Değişen Mevzuat sekmesinde kararname maddelerinin değişiklik yaptığı kanunların listesine ve Etkilenen Kurumlar sekmesinde kararnamelerin yetki ve işleyişlerinde değişiklik yaptığı kurumlara ulaşabilirsiniz.