Kısaltmalar

AİHM
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
AMYO
Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanunu
BDDK
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
BTİK
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
CMK
Ceza Muhakemesi Kanunu
CMP
Cazibe Merkezleri Programı
DKK
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
EGM
Emniyet Genel Müdürlüğü
GB
Genelkurmay Başkanlığı
GSS
Genel Sağlık Sigortası
HSK
Hâkimler ve Savcılar Kurulu
JGK
Jandarma Genel Komutanlığı
JSGA
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi
KHK
Kanun Hükmünde Kararname
KPSS
Kamu Personel Seçme Sınavı
MİT
Milli İstihbarat Teşkilatı
MSB
Milli Savunma Bakanlığı
MSÜ
Milli Savunma Üniversitesi
OHAL
Olağanüstü Hal
ÖKK
Özel Kuvvetler Komutanlığı
ÖYP
Öğretim Üyesi Yetiştirme
PTT
Posta ve Telgraf Teşkilatı
RTÜK
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu
SGK
Sahil Güvenlik Komutanlığı
SPK
Sermaye Piyasası Kurulu
SSDF
Savunma Sanayii Destekleme Fonu
SSM
Savunma Sanayii Müsteşarlığı
TBMM
Türkiye Büyük Millet Meclisi
TCK
Türk Ceza Kanunu
TİB
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı
TMK
Terörle Mücadele Kanunu
TMSF
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
TOBB
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TSK
Türk Silahlı Kuvvetleri
TSKGV
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı
YAŞ
Yüksek Askeri Şura
YÖK
Yüksek Öğretim Kurulu
YSK
Yüksek Seçim Kurulu