Etkilenen Kurumlar

Kurum Kararnameler
15 temmuz 678 696
15 temmuz darbe girişimine direnirken hayatını kaybeden gerçek kişiler 678 696
Adalet Bakanı 669
Adalet Bakanlığı 671 694 703 676 680 690
Aile 680
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 694
albay 691
amiral 691
ASFAT A.Ş. 678 696
Asker Hastaneleri 669
Askeri Akademi 669 694
Askeri enstitüler 669
Askeri Enstitüler 694
Askeri liseler 669
Askeri Mahkemeler 668
Askeri okullar 694 669 696
Askeri Okullar 676
Askeri tıp eğitimi kurumları 669
Askeri Yargı 668
Askeri Yargıtay 668 669 677 678
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 668 669 677 678
Askerlik yükümlüsü durumundaki gerçek kişiler 669 674 676
askerlik yükümlüsü gerçek kişiler 691
Astsubay Meslek Yüksek Okulları 694 669 676
astsubaylar 681
Bakanlar Kurulu 696 668 669
Bakanlar Kurulu 674
Bakanlıklar 702
bankalar 694 703 678
Başbakan 669 694 681 668 674
Başbakanlık 686 674 683 669
BDDK 696 684
belediyeler 674 696 703 684 668
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 675
BTİK 671
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 680
Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı 703
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 690 703
Cumhurbaşkanı 694 681 690 669 668 674
Cumhurbaşkanlığı 703 669 684 671 696 694 690 687
Cumhurbaşkanlığı 678
Cumhuriyet Başsavcılığı 680 696
Deniz Kuvvetleri 669
Deniz Kuvvetleri Komutanı 668 674
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 668 674 676
Devlet Opera ve Balesi 703
Devlet Personel Başkanlığı 676
Devlet Tiyatroları 703
Diyanet İşleri Bakanlığı 690 703
Dışişleri Bakanı 669
Dışişleri Bakanlığı 694
Donanma Komutanı 669
Ekonomi Bakanlığı 694
Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcılığı 687
Emniyet Genel Müdürlüğü 668 682 690 669 677 678 674 696 671 676 694 680
Emniyet Teşkilatı 668
Enerji Bakanlığı 696
Erişim sağlayıcıları 680
finans kuruluşları 678
Garnizon Komutanı 668
GATA 696 669
Genelkurmay 669
Genelkurmay Başkanlığı 694
Genelkurmay Başkanı 674 669 671 681 668
Genelkurmay Başkanlığı 681 668 669 671 694 676 696 674 678
Genelkurmay İkinci Başkanı 669
general 691
Gıda 669 673 694
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 680 690
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 676
Gülhane Askeri Tıp Akademileri 669
Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hastaneleri 669
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 696
Harp Akademileri 677 681 669
Harp Okulları 694 671 669 696
Harp Okulları Komutanlığı 694
Hava Kuvvetleri Komutanlığı 671 676 690 696 669
Hazine 684 696 678 680 690 687
Hazine 703
İçişleri Bakanı 668 694 681 674 669
İçişleri Bakanlığı 681 669 696 691 703 668 690 674 676 680 678 694 671
İl Jandarma Komutanları 668
İl Milli Eğitim Müdürlükleri 696
il özel idareleri 681
il sağlık müdürlükleri 694
işçi konfederasyonları 696
İşsizlik Sigortası Fonu 696 694
işveren konfederasyonları 696
Jandarma Genel Komutan Yardımcıları 668
Jandarma Genel Komutan Yardımcısı 668
Jandarma Genel Komutanı 668 669
Jandarma Genel Komutanlığı 681 677 678 691 668 671 669 674 680 694 696 676 690 682
Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı sağlık kuruluşları 669
Jandarma Komutanlığı 669
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 669 681 680 694 674 676
JGK Sağlık birimleri 669
kamu kurumları 703 674 676 678
Kara Kuvvetleri 669
Kara ve Deniz Kuvvetleri 690
kurum bünyesindeki gerçek kişiler 669
kurumlar bünyesindeki gerçek kişiler 669
Kuvvet Komutanlıkları 671 668 681 669 676 694
Kuvvetleri Komutanlıkları 678 671
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu 694
Maliye Bakanlığı 680 694 690 696
Merkez Bankası 680
merkezi idare 703
Milli Eğitim Bakanlığı 668 690 694 703 676 678
Milli Emlak Genel Müdürlüğü 690
Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu 694
Milli İstihbarat Teşkilatı 680 674 676 690 696 694
Milli Piyango İdaresi 678
Milli Savunma Bakanı 681 669 676 694 696 674
Milli Savunma Bakanlığı 690 669 676 678 681 694 671 696 668 680 674
Milli Savunma Üniversitesi 696 681 669 694
MİT Müsteşarlığı 690 694
Mülki Amir 680
Mülki İdare Amirleri 668
Noterler 680
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 676 690
Odalar ve Borsalar 678
Ordu Komutanları 669
özel bütçeli idareler 684
Özel Kuvvetler Komutanlığı 681 678 696
PTT 684
RTÜK 696 680 687
Sağlık Bakanlığı 676 694 680 690 669
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kurumları 669 674 676
Sağlık Bakanlık 678
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 696
Sahil Güvenlik Komjutanlığı 680
Sahil Güvenlik Komutanlığı 671 668 674 680 694 676 684 690 682 681 696 669 691
Savunma Sanayii Destekleme Fonu 668
Savunma Sanayii Müsteşarlığı 676 680 690 696
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 691
Sivil Toplum Örgütleri 668
sosyal güvenlik kurumları 684
Sosyal Güvenlik Kurumu 694
Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı 687 703
SPK 674 694 675
subaylar 681
Şura Sekretaryası 669
TAEK 702
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 694 669 673
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 696 670 675 687 690 684 674 683 680 686
TCMB 690
Teftiş Kurulu Başkanlığı 669 676 694
Terörle Mücadele Kanunu kapsamında ölen asker ve sivil gerçek kişiler 678 696
TMSF Başkanı 686
TOBB 678
TRT 687
TSK askeri personeli ile sivil personel ve işçiler 675
TSK mensupları 671
TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi 669
TSK Rehabilitasyon ve Bakın Merkezi 669
TSKGV 669 676 694
Türk Silahlı Kuvvetleri 680 677 691 674 696 676 681 671 678 668 669 694 690
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu 696
Türkiye Jokey Kulübü 669 673
Türkiye Kalkınma Bankası 690
Türkiye Maarif Vakfı 676
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 687 674 676 691
ulusal yayın yapan radyo ve televizyonlar 694
üniversiteler 696 703 683 678 668
Vakıfbank 687
Vakıflar Genel Müdürlüğü 674
Vakıflar Genel Müdürlüğü 696
valilikler 680 681 668 694
Varlık Fonu 669 673 687 680 678
YAŞ 669 668
YAŞ Genel Sekreteri 669
Yerel idareler 703
YÖK 696 703 683 677 676 678 669
Yüksek Seçim Kurulu 680