Değişen Mevzuat

KHK No/Maddeleri Değişiklik yapılan kanun
GÜVENLİK
Milli Savunma
668 M. 4353 sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 1inci maddesinde değişiklik
668 M. 4357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun 40 ıncı maddesine ek
668 M. 4 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik, ek ve ilga (M. 54, geçici madde 39, geçici madde 41)
668 M. 41612 sayılı Yüksek Askerî Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik (M. 4, geçici madde 2)
668 M. 46413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 29uncu maddede değişiklik
668 M. 5-22 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda değişiklik, ek ve ilga (M. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15,16, 17,19, 24, 25, Ek Madde 1, Ek Madde 2, Ek Madde 7, Geçici Madde 4)
668 M. 23-362692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda değişiklik, ek ve ilga (M. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21/A, 21/B, 22, 23, Ek Madde 1, Ek Madde 3, Geçici Madde 7, Geçici Madde 8)
669 M. 5-8Milli Savunma Üniversitesinin kurulması
669 M. 91453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına ek
669 M. 12-20Askeri Hakimler Kanununda değişiklik, ek ve ilga (M. 10, 15, 20, 21, 29, 31, Ek Madde 3, Ek Madde 10, Ek Madde 14, Geçici Madde 13, Geçici Madde 14)
669 M. 21-32926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik, ilga (M. 1, 2, 6, 7, 8, 12, 13, 16, 17,18, 20, 49, 68, 115, 121, 127, 135, 136, 143, 145, 146, 202, Ek Madde 22, Ek Madde 26)
669 M. 33-341324 sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunda değişiklikler (M. 1, 2)
669 M. 35-421325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunda değişiklik ve ek (M. 1, 1/A, 2, 3, 4, 6, Ek Madde 1, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Ek Madde 4, Ek Madde 5, Ek Madde 6, Ek Madde 7, Ek Madde 8, Ek Madde 9,Geçici Madde 1, Geçici Madde 2 )
669 M. 43-441602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanununda değişiklik (M. 7,14)
669 M. 45-501612 sayılı Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik (M. 2, 3, 5, 6, 8, 9)
669 M. 511739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 58inci maddesinde değişiklik
669 M. 52-80 4566 sayılı Harp Okulları Kanununda değişiklik ve ilga (M. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40,41)
669 M. 81-1034752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda değişiklik ve ilga (M. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34)
669 M. 104-1053563 sayılı Harp Akademileri Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır.
669 M. 106-1092955 sayılı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu, 2957 sayılı Bazı Askeri Hastanelere Döner Sermaye Tahsisine Dair Kanun ile 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun ek 26 ncı maddesi, 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 70/A maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
669 M. 110-111,113 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda değişiklik ve ek (M. 13, geçici madde 5, 13/A)
669 M. 1122692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa Geçici Madde 9 eklendi
671 M. 1-2357 sayılı Askerî Hâkimler Kanununda değişiklik (M. 10,24)
671 M. 3-6926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik ve ek (M. 14/A, 113, 143, Ek Geçici Madde 92, Ek Geçici Madde 93)
671 M. 7-91324 sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunda değişiklik ve ilga (M. 1, 2, 8)
671 M. 10-111602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanununda değişiklik (M. 6, 17 )
671 M. 12-132629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununda değişiklik (M. 7, ek cetvel)
671 M. 142920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 98 inci maddesine ekleme yapıldı
671 M. 15-164566 sayılı Harp Okulları Kanununda ek ve ilga (Geçici madde 4, M. 12)
671 M. 17-196586 sayılı Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda değişiklik (M. 3,4,5)
671 M. 292692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununun 3üncü maddesinde değişiklik
671 M. 302803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununun 13üncü maddesinde değişiklik
674 M. 21442 sayılı Köy Kanununun 74üncü maddesinde değişiklik
674 M. 246136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 7inci maddesinde değişiklik
674 M. 256245 sayılı Harcırah Kanununun 42inci maddesinde değişiklik
674 M. 26-292692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda değişiklik (M. 2, 3, 7, 8, 15, Geçici Madde 10)
674 M. 30-322803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda değişiklik (M. 5, 8, 13/A, 19, Geçici Madde 6)
674 M. 332920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanununun 144üncü maddesinde değişiklik
674 M. 374636 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunun birinci maddesinde değişiklik
674 M. 42-44657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununda ek ve değişiklik (M. 4, Ek Madde 4, Geçici Madde 3)
674 M. 45-461111 sayılı Askerlik Kanununda değişiklik (M. 14, 62)
674 M. 471325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanunun birinci maddesinde değişiklik
674 M. 482629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununun 12inci maddesinde değişiklik
674 M. 50Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne bağlı pilotlar için tazminat göstergeleri belirlendi
676 M. 72992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Geçici madde 10 eklendi
676 M. 8-9442 sayılı Köy Kanununda ek ve değişiklik (M. 74, Ek Madde 16, Ek Madde 17, Ek Madde 18, Ek Madde 19)
676 M. 14-152692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa ek (M. 15, Ek Madde 4)
676 M. 16-192803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununa ek (M. 13/A, 19, Ek Madde 8, Geçici Madde 4, Geçici Madde 7, Geçici Madde 8)
676 M. 30-313238 sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurulması ve 11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesi ile 23 Ekim 1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ek (M. 3,5)
676 M. 381453 sayılı Zabitan ve Askeri Memurların Maaşatı Hakkında Kanuna Geçici madde 1 eklendi
676 M. 39-402692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda ilga ve ek (Geçici madde 7, geçici madde 11)
676 M. 41-422803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda ilga ve ek (Geçici madde 4, geçici madde 7)
676 M. 43-44190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ek (M. 3, ek madde 7)
676 M. 45-461076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda değişiklik (M. 6,11)
676 M. 47-521111 sayılı Askerlik Kanununda değişiklik (M. 10, 14, 26, 28, 41, 86)
676 M. 53 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda ilga (M. 115)
676 M. 54357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu 12inci maddede değişiklik
676 M. 55-57926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik ve ek (M. 14, ek geçici madde 92, ek geçici madde 94)
676 M. 58-611325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilâtı Hakkında Kanununda değişiklik ve ek (M. 1, 2, Ek Madde 10, Geçici Madde 3, Geçici Madde 4, Geçici Madde 5, Geçici Madde 6, Geçici Madde 7)
676 M. 62-632629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununda değişiklik (M. 12, ekli cetvel)
676 M. 64-653269 sayılı Uzman Erbaş Kanununda değişiklik ve ek (M. 5, geçici madde 3)
676 M. 66375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede 28inci maddeye ekleme
676 M. 674566 sayılı Harp Okulları Kanununa Geçici madde 5 eklendi
676 M. 684752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununa Geçici madde 4 eklendi
676 M. 706191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununa Geçici madde 1 eklendi
676 M. 72-736413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda değişiklik ve ek (M. 3, 8)
680 M. 29Emekli Sandığı Kanununun 56ıncı madde ikinci fıkrasında değişiklik
677 M. 5Harp Okulları ve Harp Akademilerindeki Lisansüstü Sivil Öğrencilerin YÖK tarafından Uygun Enstitülere Yerleştirilmesi Kararı
678 M. 94925 sayılı Karayolları Kanununun ikinci maddesinde değişiklik
678 M. 105018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44üncü maddesinde değişiklik
678 M. 121111 sayılı Askerlik Kanununa Geçici madde 54 eklendi
678 M. 13-16926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik ve ek (M. 14, 15, 68, Ek Madde 36)
678 M. 17-181325 sayılı Millî Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilâtı Hakkında Kanuna ek (M. 2/A, Geçici Madde 8)
678 M. 193269 sayılı Uzman Erbaş Kanununa Geçici madde 4 eklendi
678 M. 205335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30uncu maddesine ek
678 M. 216749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 3üncü maddesine ek
678 M. 253359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek 3üncü maddesine ek
680 M. 22442 sayılı Köy Kanunu 74üncü maddesine ek
680 M. 23-241111 sayılı Askerlik Kanununda değişiklik (M. 10, 77)
680 M. 251219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 3üncü maddesinde değişiklik
680 M. 31-346245 sayılı Harcırah Kanununda değişiklikler (M. 8, 15, 17, 33 )
680 M. 36657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 madde 1. fıkrasında değişiklik
680 M. 37-38Asayişe Müessir Bazı Fiillerin Önlenmesi Hakkında Kanunda değişiklik( M. 1, 2)
680 M. 41-43 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda ek ve ilga (M. 7, 23, Ek Madde 5, Ek Madde 6)
680 M. 44-482803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda ek ve ilga (M. 13/A, 19, 24, Ek Madde 9, Ek Madde 10, Ek Madde 11, Ek Madde 12, Geçici Madde 9)
680 M. 492893 sayılı Türk Bayrağı Kanunu 3üncü maddeye ek
680 M. 502911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun ikinci maddesinde değişiklik
680 M. 51-622918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda ek, değişiklik ve ilga (M. 21, 22, 24, 27, 28, 32, 35, 81,115, Ek madde 2, Ek Madde 18, Geçici Madde 23, Geçici Madde 24)
680 M. 633466 sayılı Uzman Jandarma Kanununun 18inci maddesinde değişiklik
680 M. 643713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21inci maddesinde değişiklik
680 M. 654734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11inci maddesinde değişiklik
680 M. 73-745510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda değişiklik (M. 4, 46)
680 M. 755901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 29uncu maddesinde değişiklik
680 M. 765996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu 45inci maddesinde değişiklik
680 M. 783359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 3üncü maddesine ek
680 M. 793713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1inci maddesine ek
681 M. 1-8211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununda ek ve ilga (M. 1, 12, 19, 62, 69, 70, 92, 116)
681 M. 12-51926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik, ek ve ilga (M. 3, 13, 14, 21, 24, 34, 37, 38, 41, 49, 54, 67, 68, 79, 82, 89, 109, 112, 113, 114, 116, 119, 120, 121, 124, 126, 127, 132, 134, 150, 202, Ek Madde 4, Ek Madde 10, Ek Madde 17, Geçici Madde 42, Geçici Madde 43, Geçici Madde 44, Ek Geçici Madde 36, Ek Geçici Madde 46, Ek Geçici Madde 80, Ek Geçici Madde 91, Ek Geçici Madde 95, Ek Geçici Madde 96)
681 M. 521325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanuna Geçici Madde 9 eklendi
681 M. 53-542629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanununa ek (M. 7, Geçici Madde 8)
681 M. 55-593212 sayılı Silahlı Kuvvetler İhtiyaç Fazlası Mal ve Hizmetlerinin Satış, Hibe, Devir ve Elden Çıkarılması; Diğer Devletler Adına Yurt Dışı ve Yurt İçi Alımların Yapılması ve Eğitim Görecek Yabancı Personel Hakkında Kanunda değişiklik (M. 2, 4, 5, 7, 8)
681 M. 60-653269 sayılı Uzman Erbaş Kanununda değişiklik ve ilga (M. 4, 5, 10, 15, 16, Ek Madde 1)
681 M. 66-714678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda değişiklik, ek ve ilga(M. 6, 7, 8, 11, 16, Geçici Madde 1)
681 M. 725335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30uncu maddesinde değişiklik
681 M. 865715 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Hasta Besleme Kanununun 4üncü maddesinde değişiklik
681 M. 87-976413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda değişiklik, ek ve ilga (M. 2, 7, 8, Dördüncü Bölüm başlığı, 11,13, 21, 29, 30, 32, 43, 49)
681 M. 986756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirlerin Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunun 106ıncı maddesinin yedinci fıkrası kaldırıldı
690 M. 7-9926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik ve ilga (M. 35, 82, Ek Geçici Madde 92)
690 M. 10-111325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkılatı Hakkında Kanununa ek (M. 2,4)
690 M. 125607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa 23üncü maddesine fıkra eklendi
690 M. 13-146413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda değişiklik ve ek (M. 20, 21)
690 M. 156586 sayılı Milli Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına dair kanun ile Bazı Maddelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 6ıncı madde birinci fıkrasında değişiklik
690 M. 166756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kanul Edilmesi Hakkında Kanunun 5inci maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik
690 M. 175442 sayıl İl İdaresi Kanununun 11inci maddesi d fıkrasında değişiklik
690 M. 192565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununun 3. maddesine fıkra eklendi
690 M. 202692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununa Geçici madde 12 eklendi
690 M. 21-222803 sayılı Jandarma Teşkılat, Görev ve Yetkileri Kanununda değişiklik (M. 19 ve Geçici madde 7)
690 M. 23-245996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununa ek (M. 27, 45)
691 M. 1657 sayılı Harita Genel Komutanlığı Kanununa Ek Madde 5 eklendi
691 M. 21111 sayılı Askerlik Kanununa Ek Madde 10 eklendi
691 M. 31632 sayılı Askerî Ceza Kanununun 67inci maddesinde değişiklik
691 M. 4-5926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik ve ilga (M. 54, 57)
694 M. 1442 sayılı Köy Kanununun 74üncü maddesine fıkra eklendi
694 M. 21076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa Ek madde 10 eklendi
694 M. 3-41111 sayılı Askerlik Kanununda değişiklik (M. 25, 45)
694 M. 5-61219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanuna ek (M. 28 ve 45)
694 M. 38-421325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkılatı Hakkında Kanunda değişiklik ve ek (M. 1, 2/A, 4 ve 8)
694 M. 46-472565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda ek ve değişiklik (M. 21 ve ve 33)
694 M. 492692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunun 7inci madde ikinci fıkrasına ekleme yapıldı
694 M. 50-512802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununda değişiklik ve ek (M. 112/A, Geçici Madde 21)
694 M. 52-582803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda değişiklik ve ek (10,13,13/A,15, Ek Madde 13, Geçici Madde 9, Geçici Madde 10)
694 M. 84"3238 Sayılı Savunma Sanayi Müsteşarlığının Kurulması ve 3670 Sayılı Milli Piyango Teşkiline Dair Kanunun iki maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 10uncu maddesi ikinci fıkrasında değişiklik
694 M. 874045 sayılı Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personeli ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve 1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun birinci madde birinci fıkrasında değişiklik
694 M. 88-1104566 sayılı Harp Okulları Kanununda değişiklik, ek ve ilga (M. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,16, 17, 18, 19, 20, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 40, 41)
694 M. 111-1304752 sayılı Astsubay Meslek Yüksek Okulları Kanununda değişiklik, ek ve ilga (M. , 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, Geçici Madde 4)
694 M. 1355202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanununun 11inci maddesi üçüncü fıkrasında değişiklik
694 M. 155-1595668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Beslenme Kanununda değişiklik ve ek (M. 1, 2, 4, 6,11)
694 M. 164-1676191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununda değişiklik ve ek (M. 3, 6, 8 ve Kanunun eki 2 sayılı cetvel)
694 M. 1686413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununun 13üncü madde dördüncü fıkrasında değişiklik
694 M. 173-1746586 sayılı Miili Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda ek ve değişiklik (M. 4 ve 5)
694 M. 177-1796756 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesi Hakkında Kanunda değişiklik (M. 8, 8/A ve Geçici Madde 1)
696 M. 1-21111 sayılı Askerlik Kanunu'nda ek ve değişiklik (M. 10 ve Ek Madde 2)
696 M. 31219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun'un 3üncü maddesi ikinci fıkrasına ek
696 M. 19-25926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda ek ve değişiklik (M. 15, 65, 68, Geçici Madde 45, Ek Geçici 92, Ek Geçici 93, Ek Geçici 98)
696 M. 26-311325 sayılı Milli Savunma Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Hakkında Kanun'da ek, değişiklik ve ilga (M. 1, 2/A, ek 5inci madde, ek 7inci madde, Ek Madde 12-13, Geçici Madde 10-12)
696 M. 38-40 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu'na ek ve ilga (M. 7, Ek Madde 1, Ek Madde 2, 12)
696 M. 48-492803 sayılı Jandarma Teşkılat, Görev ve Yetkileri Kanununda ek ve değişiklik (M. 13/A, 19)
696 M. 502918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu Ek Madde 5/A eklendi
696 M. 55-623238 sayılı Savunma Sanayii Müsteşarlığının Kurulması ve 11 Temmuz 1939 Tarih ve 3670 Sayılı Millî Piyango Teşkiline Dair Kanunun İki Maddesi ile 23 Ekim 1984 Tarih ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna ek, değişiklik ve ilga (M. 2, 5,6, 7, 8, 10, 12, Ek Madde 1)
696 M. 633269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu 4üncü maddede ek ve değişiklik
696 M. 64-663388 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanununa ek (M. 2, 2/A, Geçici Madde 3)
696 M. 67-683466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu'nda değişiklik ve ilga (M. 7 ve M. 16)
696 M. 754678 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun'un 13üncü maddesinde değişiklik
696 M. 915201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanunun üçüncü maddesinde değişiklik
696 M. 1075668 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Besleme Kanununun 7 nci maddesine ek
696 M. 1106191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nun 7inci maddesinde değişiklik ve ek
696 M. 114-1166413 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanununda ek ve değişiklik (M. 13, 35, 37)
696 M. 1246758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 45inci madde birinci fıkrasına ek
696 M. 126375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ek (Ek Madde 19, Ek Madde 20, Geçici Madde 23,Geçici Madde 24, Geçici Madde 25)
698 M. 345624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanununun 3(1) (g) bendinde değişiklik
698 M. 562330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 3 (2) maddesinde değişiklik
698 M. 624925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 2(4) maddesinde değişiklik
703 M. 246586 sayılı 6586 sayılı Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un ilgası
703 M. 471324 sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanun'un ilgası
703 M. 481612 sayılı Yüksek Askeri Şura'nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un ilgası
703 M. 127926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda ek, değişiklik ve ilga (M. 4, 6, 7, 30, 31, 33, 34, 36, 49, 50, 79, 116, 121, 123, 124,131,144,152,190, Ek Madde 3, Ek Madde 10, Ek Madde 17, Ek Madde 36)
703 M. 1282803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nda değişiklik, ek ve ilga (M. 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 24, Ek Madde 5, Ek Madde 7, Ek Madde 11, Geçici Madde 5)
703 M. 1292692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanununda değişiklik, ek ve ilga (M. 1, 2, 4, 7, 8, 21, 23, Ek Madde 3, Geçici Madde 9)
Emniyet ve MİT
671 M. 20-235651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda değişiklik ve ek (M. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8/A, 9/A, 10, E Madde 1, Ek Madde 2, Ek Madde 3, Geçici Madde 4)
671 M. 242559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanununun Ek 7inci maddesinde değişiklik
671 M. 263201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununda değişikliklik ve ek (Ek madde 24, Geçici Madde 25)
674 M. 235682 sayılı Pasaport Kanununun 22inci maddesinde değişiklik
676 M. 74657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasına ek
676 M. 7 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Geçici Madde 10 eklendi
676 M. 10-115682 sayılı Pasaport Kanununda değişiklik (M. 17,20)
676 M. 12-13 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanununda değişiklik (M. 6,7)
676 M. 20-212918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda değişiklik (M. 23,131)
687 M. 22918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa 65/A Maddesi eklendi
676 M. 23-263152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklik ve ek (M. 2, 3, 10, Geçici Madde 11)
676 M. 27-293201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda değişiklik, ek ve ilga ( M. 16, ek 24, ek 34)
676 M. 35-376458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda değişiklik (M. 53,54,98)
676 M. 74657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesine ek
680 M. 26-282559 sayılı Polis Vazife ve Salȃhiyet Kanununa ekler (M. 13, ek 6, ek 7)
680 M. 66-725188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunda değişiklik (M. 5, 6, 9, 10, 11, 20, 22)
680 M. 84399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 maddesi'ne ek
682 M. 1-39Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında KHK
686 M. 3Emekli emniyet mensuplarına ilişkin tedbir (kendi isteğiyle, resen emekli olmuş, müstafi sayılmış veya KHK ile işten çıkarılmış emekliler)
690 M. 186136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ve Diğer Aletler Hakkında Kanununun ek 12. maddesinde değişiklik
690 M. 256749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 5 inci maddesi
690 M. 26190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvel'e ek
694 M. 12-163201 sayılı Emniyet Teşkılat Kanununda değişiklik ve ek (M. 13, 16, Ek Madde 24, Ek Madde 31, Ek Madde 36)
694 M. 216136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun ek 6. madde birinci fıkrasında değişiklik
694 M. 24-30657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik (M. 36, 43, 80, 96, 152, 178 ve Ek Madde 29)
694 M. 60-782937 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda değişiklik ve ek (M. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 32, Geçici Madde 5)
694 M. 169-171Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda değişiklikler (M. 3, 98, 102, 108)
696 M. 4-56136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da değişiklik (M. 7 ve Ek Madde 8)
696 M. 51-522937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda ek ve değişiklik (M. 14 ve 27)
696 M. 543160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu'na Ek Madde 2 eklendi
703 M. 1453201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununda değişikliklik ve ilga (M. 1,3,8,16,43,87,93, Ek Madde 24)
703 M. 1522937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu'nda ek, değişiklik ve ilga (M. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, Ek Madde 1, Ek Madde 2, Geçici Madde 6, Geçici Madde 7)
703 M. 1544652 sayılı Polis Yüksek Öğrenim Kanunu'nda değişiklik (M. 6, 10, 11, 22, 23)
YARGI
671 M. 325275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanuna ek (Ek Geçici madde 6)
674 M. 3-6, 82659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununda değişiklik (8, 22, 29, 30, Geçici Madde 5, Geçici Madde 6)
674 M. 9-12 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunda değişiklik (M. 34, 35, 40, 41)
674 M. 13-15 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda değişiklik (M. 128, 277, 278, 280, 297)
674 M. 16-17 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda değişiklik (M. 92, Geçici Madde 7)
674 M. 18 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda değişiklik (M. 344)
676 M. 1-35271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda değişiklik (M. 149,151,154,178,188)
676 M. 4-5Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunda değişiklik (M. 178 ve 188)
676 M. 65275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda ek ve değişiklik (M. 59)
676 M. 7 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna Geçici Madde 10 eklendi
676 M. 903713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda değişiklik (M. 20,21, Geçici Madde 16)
680 M. 1 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunununun 28inci maddesinde değişiklik
680 M. 2-5 2797 sayılı Yargıtay Kanununda değişiklik ve ilga (M. 7,14, 15, 46)
680 M. 6-8 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunununda değişiklik, ilga ve ekleme (M. 9/A, 93 ve kanuna "Geçici Madde 20" eklenmesi)
680 M 9-13 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda değişiklikler (M. 161, 172, 173, 247, 248).
680 M. 14 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 38. maddesinde değişiklik
680 M. 15 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanununun 17. madde ikinci fıkrasında değişiklik
684 M. 10-11 6749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 6. maddesinde değişiklik ve 6755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 3. maddesinde değişiklik ile "Geçici madde 1" eklenmesi
685 M. 1-15 Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
690 M. 1 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanuna 3/I maddesi eklenmesi
690 M. 2 2797 sayılı Yargıtay Kanununun 46. maddesinin mülga altıncı fıkrasının yeniden düzenlenmesi
690 M. 3 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanunun 47. maddesine fıkralar eklenmesi
690 M. 4 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununa 27. maddeden sonra gelmek üzere 27/A eklenmesi
690 M. 5 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun 38. maddesinde değişiklik ve ekleme
690 M. 6 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa "Ek Madde 1" eklenmesi
690 M. 52-57 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu ile ilgili ek düzenlemeler
691 M. 61512 sayılı Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasına ek
691 M. 73713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu Ek Madde 20/A maddesine fıkralar eklenmesi ve 1. fıkrada değişiklik
691 M. 96325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun 20. maddesinin ikinci fıkrasına ek bent
691 M. 10Bilirkişilik Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına ek bent
694 M. 8-9 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa ek ("Geçici Madde 13" ve M. 42'ye fıkra eklenmesi)
694 M. 10-11 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerinin Murakabesi Hakkında Kanuna ek ("Ek madde 2" ve M. 23'e fıkra eklenmesi)
694 M. 17-18 3533 sayılı Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete ve Belediye veya Hususi İdarelere Ait Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yolu ie Halli Hakkında Kanununda değişiklik ve ek ( M. 6 ve ek "Geçici Madde 4")
694 M. 31-37 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda değişiklik (M. mülga 46, 54, 113, 143, geçici M. 43'te değişiklik ile üç yeni geçici madde eklenmesi)
694 M. 48 2659 sayılı Adli Tıp Kurumu Kanunu geçici 7. maddesinde değişiklik
694 M. 79-82 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanununa ek (M. 8.'e ek, Kanuna "Madde 13/C" ve "Ek Madde 5" eklenmesi
694 M. 136 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanuna "Ek Madde 1" eklenmesi
694 M. 137-139 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda değişiklik (M. 188, 190 ve 228)
694 M. 1415271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 102. maddesinin 2. fıkrasına ekleme
694 M. 142-149 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Usul Kanununda değişiklik (M. 64, 102, 139, 140, 142, 158, 161, 196 ve 216, "Geçici Madde 3")
694 M. 150-151 5275 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanununda değişiklik ve ek (M. 7. madde ve Ek "Gecici Madde 8")
694 M. 152 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 16. maddesine fıkra eklenmesi
694 M. 160 6087 sayılı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununa "Geçici Madde 7" eklenmesi
694 M. 161 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 2. fıkrasında "ç, d, e" ibarelerinin "d, e, f" şeklinde değiştirilmesi
694 M. 1726458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 108. maddesi 1. fıkrası (ğ) bendine alt bent eklenmesi
694 M. 197-201 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede değişiklikler (M. 4, 10, 11 ve 12, Ek Madde 1)
696 M. 32- 372575 sayılı Danıştay Kanunununda değişiklik (M. 8(2), 24, 27, 64, Kanun'a ''Ek Madde 2'' ve ''Geçici Madde 28'' eklenmesi)
696 M. 42-465579 sayılı Yargıtay Kanununda değişiklik (M. 15, 29, 64. ve Geçici 15. Madde, ''Ek Madde 2''', ''Geçici Madde 16'', ''Geçici Madde 17''nin eklenmesi)
696 M. 472802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 10. maddesinde değişiklik
696 M. 532992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanuna ''Ek Madde 6'' eklenmesi
696 M. 925235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkındaki Kanunun 35. maddesinde değişiklik
696 M. 93-1005271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda değişiklik (M. 104, 129, 140, 188, 209, 280, 282, 299)
696 M. 101-1035275 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanununda değişiklik (M. 43, 116 ve Ek Madde 1'in eklenmesi)
696 M. 111 6352 sayılı Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında Kanun'un geçici 3. maddesinde değişiklik
696 M. 1216755 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 37. maddesine fıkra eklenmesi.
698 M. 443717 sayılı Adli Personel ile Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol Gideri ve Tazminat Verilmesi ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun'da değişiklik (M. 2(1)'de değişiklik
698 M. 605352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nda değişiklik (M. 6(1),13(1)(a))
700 M. 18 4308 sayılı Seferberlikte veya Fevkalade Hallerde Askeri Şahıslara Ait Hukuk Davalariyle İcra Takiplerinde Yapılacak Muameleler Hakkında Kanunda değişiklik (M. 4'ün yürürlükten kaldırılması)
700 M. 194473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylâp veya Heyelân Sebebiyle Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanununda değişiklik (M. 44'ün yürürlükten kaldırılması)
700 M. 1354681 sayılı Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu'nda değişiklik (M. 1'in yürürlükten kaldırılması)
700 M. 1454857 sayılı İş Kanunununda değişiklik (M. 39(2)'nin yürürlükten kaldırılması)
700 M. 1595271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nda değişiklik (M. 3(2)'nin yürürlükten kaldırılması)
700 M. 1565237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda değişiklik (M. 6(d))
700 M. 1855726 sayılı Tanık Koruma Kanunu'nda değişiklik (M. 13'te değişiklik, M. 23'ün yürürlükten kaldırılması)
700 M. 2086754 sayılı Bilirkişilik Kanunu'nda değişiklik (M. 1(2), 12(5))
İDARİ YAPI
Merkez ve Taşra İdaresi
694 M. 202Ekli (8) sayılı listede Aksaray ilinde Sultanhanı adıyla bir ilçe ve aynı adla belediye kurulması vs.
674 M. 225442 sayılı İl İdaresi Kanunu M. 11 (H) Fıkrası'na paragraf eklenmesi
674 M. 34-363152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7.ve 28/A maddelerinde ekleme, ilga ve değişiklikler ile Kanuna "Geçici Madde 10" eklenmesi
676 M. 32-355018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 27, 28, 35 ve 53. maddelerinde, değişiklik, ilga ve eklemeler yapılması
676 M. 695018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 11. madde 1. fıkra 2. cümlesinin yürürlükten kaldırılması
676 M. 71659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. madde 1. fıkra (e) bendinde değişiklik
698 M. 1-71Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum amacıyla çeşitli kanun ve KHK maddelerinde değişiklik yapılması
699 M. 1-26271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun 20 ve 21. maddelerinde değişiklik
700 M. 1-185Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum amacıyla çeşitli kanun ve KHK maddelerinde değişiklik yapılması
702 M 1-8, 13-15Nükleer Düzenleme Kurumu'nun kurulmasına ilişkin düzenlemeler
703 M 1-10,13,17,21,23,27-31Birçok bakanlık ve kurumların teşkilat ve görevleri hakkındaki kanunlarda yapılan değişiklikler
703 M 1192690 sayılı Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kanunu'nun adının “Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun Muafiyetleri ve Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun” olarak değiştirilmesi, 15. maddenin değiştirilmesi, 1. bölümdeki Amaç, Kapsam ve Kuruluş, 2. bölümdeki Görev, Yetki ve Sorumluluklar, 3. bölümdeki Organlar, Görev ve Yetkileri ile 4. bölümdeki Çeşitli Hükümler başlığı altındaki 9 maddeyi içeren 18 maddesi ile 4 geçici maddesinin ve 1. ek maddenin kaldırılması
703 M 1552985 sayılı Toplu Konut Kanunu'nun 2. ve 4. maddelerinde yapılan değişiklikler
703 M 122-125.231 sayılı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri, 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, 7163 sayılı Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü teşkilat ve görevleri hakkındaki kanun ve kararnameler yürürlükten kaldırıldı.
703 M. 821309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun'ın çeşitli maddlerinde yapılan değişiklikler
Yerel Yönetimler
674 M.38-405393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45 ve 57. maddelerine fıkra eklenmesi ile kanuna "Geçici Madde 9" eklenmesi
678 M. 115393 sayılı Belediye Kanunu'nun 75. maddesine fıkra eklenmesi
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI
696 m. 14-16633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'da ek ve değişiklik (m. 4, 18/A, Ek Madde 5)
EĞİTİM
Milli Eğitim
668 M. 4 (6)652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye "Ek Madde 4" eklenmesi (KHK 668'de "Değiştirilen ve yürürlükten kaldırılan hükümler" başlığı altındaki Madde 4'e bakıldığında farklı kanunlara yönelik değişikliklerin sıralandığı görülmekte. Madde 4 (6)'ya bakılmalı
674 M. 16721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanununun 4. madde 1. fıkrasına ekleme yapılması
674 M. 2652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye "Geçici Madde 11" eklenmesi
676 M. 77-795580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2 madde 1. fıkrasına ekleme yapılması ile kanuna "Ek Madde 2" ve "Geçici Madde 6" eklenmesi
676 M. 80652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4. madde 2. fıkrasına ekleme yapılması
676 M. 81-836721 sayılı Türkiye Maarif Vakfı Kanununun 2. madde 3. fıkrasında değişiklik, 4. maddesine fıkra ve kanuna "Ek Madde 1" eklenmesi
678 M. 345580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Ek 2. maddesinde değişiklik ve ekleme yapılması
687 M. 5-65580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 2. ve 5. maddelerinde değişiklik ve eklemeler yapılması
687 M. 12652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin yürürlükten kaldırılması
694 M. 183652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkılat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43. madde 3. fıkrasında değişiklik
696 M. 1055580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun 5. maddesine ekleme
696 M. 130-131652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklemeler (Ek Madde 6, Geçici Madde 13 ve 14)
Milli Eğitim
674 M. 492547 sayılı Yükseköğretim Kanununa Ek madde 30 eklenmesi
676 M. 84-862547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 8 ve 13. maddelerinde ilga ve değişiklikler ile kanuna "Geçici Madde 72" eklenmesi
678 M. 23-242547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 11. maddesinde değişiklik ve kanuna "Geçici Madde 73" eklenmesi
690 M. 64-652547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 64 maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik ve kanuna "Ek Madde 31" eklenmesi
694 M. 44-452547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 2. maddesinin ikinci fıkrasında değişiklik ve kanuna "Ek Madde 39" eklenmesi
694 M. 19-205661 sayılı Yüksek Öğrenim Yurtları ve Aşevleri Hakkında Kanununun 1. maddesine fıkralar ve kanuna "Geçici Madde 5" eklenmesi
703 M. 1352547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nda yapılan değişiklikler
EKONOMİ
674 M. 17 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanununa "Geçici Madde 7" eklenmesi
674 M. 19-20Kayyım yetkisine ilişkin düzenleme ve TMSF'nin görevlerinin düzenlenmesi
678 M. 264447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa "Geçici madde 16 eklenmesi"
678 M. 274456 sayılı Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanuna "Ek madde 1" eklenmesi
678 M. 28-294706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun Ek 2. maddesinin 5. ve 6. fıkralarında değişiklik ve eklemeler ile kanuna "Geçici Madde 20" eklenmesi
678 M. 30-324734 sayılı Kamu İhale Kanununun 11. maddesine eklemeler ile kanuna "Ek Madde 9" ve "Geçici Madde 17" eklenmesi
678 M. 335411 sayılı Bankacılık Kanununun 134. maddesinde değişiklik ve eklemeler yapılması
678 M. 36375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 16. maddesine ekleme yapılması
678 M. 37TMSF'nin kayyım atadığı şirketlerin kefaletine ilişkin düzenleme
680 M. 776132 sayılı At Yarışları Hakkında Kanuna "Ek Madde 2" eklenmesi
680 M. 816758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19 uncu maddesinde değişiklik
680 M. 82320 sayılı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 2 nci maddesinde değişiklik
684 M. 2-34734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. ve 11 maddelerinde değişiklik ile kanuna "Geçici madde 18" eklenmesi
684 M. 55411 sayılı Bankacılık Kanununun 143. maddesine fıkra eklenmesi
684 M. 6-7 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 92 nci maddesinde değişiklik ve kanunun 94. maddesine fıkra eklenmesi
684 M. 86502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 45 inci maddesinde değişiklik
684 M. 96741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine ekleme yapılması
687 M. 34447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa "Geçici Madde 17" ve "Geçici Madde18" eklenmesi
687 M. 45411 sayılı Bankacılık Kanununun 160. fıkra eklenmesi
690 M. 736758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19. maddesine eklemeler
690 M. 66-676362 saylı Sermaye Piyasası Kanununa 61A maddesinin eklenmesi ile 99. maddeye fıkra eklenmesi
690 M. 68-716493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet ve Mutakabat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun 13. madde 1. fıkrasına c bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmesiyle kurulan şirket ve şirketin tabi ve daha önemlisi tabi olmayacağı kanun hükümleri
694 M. 833065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13. madde 1. fıkra f bendine MSB iabresinden sonra Adalet Bakanlığı ibaresi eklenmiş
694 M. 1314760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun 7. madde 1. fıkrasına ekleme yapılması
694 M. 1345174 sayılı TOBB Kanunun 83’üncü maddesinde değişiklik
694 M. 1325018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 24. madde 4. fıkrasına ekleme yapılması
694 M. 162-163Türk Ticaret Kanunun 24 ve 25. maddelerinde değişiklik ve eklemeler
694 M. 1806758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19. maddesine fıkralar eklenmesi
694 M. 195-196678 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 37. madde 1. fıkrasında değişiklik ve kararnameye "Geçici Madde 1" eklenmesi
696 M. 6-126219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu'nun 2, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 ve geçici 5’inci maddesinde değişiklik
696 M. 69-744634 sayılı Şeker Kanunu'nun 2, 3, 4, 12'inci maddelerinde değişiklikler ve ek maddeler eklenmesi
696 M. 76-824733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun'da değişiklikler
696 M. 86-874749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanununa ek madde eklenmesi
696 M. 83-854734 sayılı Kamu İkale Kanunu'nun 62, ek 8 ve geçici 4'üncü maddesinde değişiklikler
696 M. 894848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanununa "Geçici Madde 9" eklenmesi
696 M. 905084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a ek madde eklenmesi
696 M. 108-1096102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na 401 ve 403.
696 M. 1206741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kuruması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a geçici madde eklenmesi
696 M. 1236758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edimesine Dair Kanunun 19. maddesine ek yapılması
696 M. 125233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye ek madde eklenmesi
702 M. 10, 11,124734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3. madde 1. fıkrasına bent eklenmesi, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda (ııı) cetveline ekleme, aynı Kanunda ekli 1 ve 2 sayılı listeye ekleme
703 M. 1094641 sayılı Ekonomik ve Sosyal Konseyin Kuruluşu, Çalışma Esas ve Yöntemleri Hakkında Kanunun 1-4 maddelerinde yapılan değişiklikler
703 M. 1511211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu'nda yapılan değişiklikler
703 M. 1714734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 2, 3, 5, 11, 53, 54, 67'inci maddelerinde değişiklikler
SOSYAL GÜVENLİK, SOSYAL POLİTİKA
676 M. 76663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye 45/A maddesinin eklenmesi
678 M. 356356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Değişiklik
680 M. 295434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56. maddesinde değişiklik
681 M. 73-855510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 73, 80, 87 ve 88. maddelerinde ekleme ve değişiklikler
684 M. 13713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa "Ek Madde3" ile "Geçici Madde 17" eklenmesi
674 M. 513713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1. maddesine ekleme
690 M. 27-29442 sayılı Köy Kanunun 74. maddesine ekleme, Ek 16 ve 17. maddelerinin yürürlükten kaldırılması ve "Geçici Madde 4" eklenmesi
690 M. 32-332108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 1. madde üçüncü fıkrasına ve 4. maddenin birinci fıkrasında ekleme ve değişiklikler
690 M. 345335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30. maddesisinin 4. fıkrasına (k) benti eklenmesi
690 M. 375510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 40 maddesinde değişiklik ve eklemeler
694 M. 86 Terörle Mücadele Kanunu'nun 21. maddesinin 1. fıkrasının ı bendinin ilga edilmesi
694 M. 863713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21. maddesinin 1. fıkrası b bendi birinci ve ikinci cümlelerinde değişiklik
694 M. 153-1545510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 40. madde 2 fıkrasındaki tabloya ek ve 67. madde birinci fıkraya ibare eklenmesi.
694 M. 184-194663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7, 23, 25, 35, 42 ve 51. maddelerinde değişiklikler ve bazı maddeler eklenmesi
696 M. 1045510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 60. madde 12. fıkrasında değişiklik
696 M. 128633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ek madde (Ek Madde 5)
696 M. 132663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 4. ve 18. fıkralarında değişiklik
696 M. 112-1136356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na ek maddeler (Ek Madde 2, Geçici Madde 7)
KAMU PERSONEL REJİMİ
676 M. 75657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 madde 1. fıkrası ile 125. madde 1. fıkrasına eklemeler
680 M. 83375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine "Ç" fıkrasının eklenmesi
680 M. 85399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45 inci maddesinin birinci fıkrasına ek
690 M. 75375 sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin ek 9. maddesi 9. fıkrasında değişiklik
694 M. 71700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununa "Geçici Madde 4" eklenmesi
694 M. 853359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa "Ek Madde 17" eklenmesi
696 M. 17-18657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinde değişiklik ve Kanun'a iki geçici madde eklenmesi (Geçici Madde 43-44)
696 M. 1065620 sayılı Kamuda Geçici İşçi Pozisyonlarında Çalışanların Sürekli İşçi Kadrolarına veya Sözleşmeli Personel Statüsüne Geçirilmeleri, Geçici İşçi Çalıştırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un 3. maddesine fıkra eklenmesi
696 M. 127375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici Madde 23, Geçici Madde 24 ve Geçici Madde 25 eklenmesi
702 M. 9657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 59. maddesi 1. fıkrasına ekleme
703 M. 172-176657 sayılı Devlet Memurları Kanununda değişiklik, ek ve ilga (2, 4, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 28, 33, 34, 35, 36, 41, 43, 55, 59,60, 61, 61/A, 62, 68, 71, 79, 80, 87, 88, 89, 99, 100, 108, 124,131, 134, 146, 152, 154, 156, 178, 193, 202, 216, 217, 224,225, 231, Ek Madde 14, Ek Madde 19, Ek Madde 24, Ek Madde 32, Ek Madde 34, Ek Madde 36, Ek Madde 40, EkMadde 41, Ek Madde 43, Ek Madde 44, Geçici Madde 39, Geçici Madde 45, Ek Geçici Madde 9, Ek Geçici Madde 16, Ek Geçici Madde 48, (II) sayılı Ek Gösterge Cetveli, IV sayılı Makam Tazminatı Cetveli
BASIN
680 M. 16-21 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 50. md. değişiklikler
687 M. 7-96112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 3. ve 26 maddelerinde ekleme ve değişiklikler
687 M. 116758 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 20. maddesi 1. fıkrasında değişiklik ve aynı maddeye fıkra eklenmesi
690 M. 58-626112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 2, 6, 8, 32 ve 37 maddelerinde değişiklik ve eklemeler
703 M. 952954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu’nda yapılan değişiklik ve eklemeler
703 M. 164 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun'da yapılan değişiklik ve eklemeler
DİĞER
680 M. 39-402521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanununun 12 ve 13. maddelerinde değişiklikler
680 M. 805490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 49. maddesinin mülga 3. fıkrasının yeniden düzenlenmesi
687 M. 10298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunununda149/A maddesinin kaldırılması
690 M. 631322 sayılı Kanunların ve Nizamnamelerin Sureti Neşir ve İlanı ve Meriyet Tarihi Hakkında Kanuna "Ek Madde 1" eklenmesi
690 M. 746758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair kanunun 45. madde 1. fıkrasında değişiklik
694 M. 237258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5. maddesine fıkra eklenmesi
694 M. 432521 sayılı Avda ve Sporda kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı ve Bulundurulmasına Dair Kanunun 13. maddesinde değişiklik
694 M. 592918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 35. madde 5. fıkrasına ek
694 M. 133-1345174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 78 ve 83. maddelerinde değişiklik
694 M. 169-1726458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 3, 98, 102 ve 108. maddelerine ekleme ve değişiklikler
694 M. 175-1766754 sayılı Bilirkişilik Kanunun 6. ve 12. maddelerinde içeriği verilmemiş bent ibare değişiklikleri
694 M. 181-182375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28. maddesinde ekleme ve değişiklikler
696 M. 137269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Madde 25 ve 26nın eklenmesi
696 M. 884769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanununun 15. maddesine ek
696 M. 117-1196475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununda ek ve değişiklikler (M. 21, 27, Geçici Madde 1)
696 M. 129639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ek Madde 2 eklendi
696 M. 131652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye geçici maddeler eklenmesi
696 M. 133663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 15inci Maddesinde değişiklik
696 M. 134694 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (10) sayılı listede değişiklik
703 M. 141 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun'un çeşitli maddelerinde yapılan değişiklikler
TEDBİRLERE DAİR HÜKÜMLER
667 M. 6Soruşturma ve Kovuşturma işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler, müdafiyle savunma hakkı, silahların eşitliği, doğrudan doğruyalık ilkelerine kısıtlamalar; mahpusların görüş ve haberleşme hakkına kısıtlamalar
667 M. 9KHK kapsamında görev alan ve karar alanların idari, cezai, hukuki, mali sorumluluğuna gidilememesi
667 M. 10667 sayılı KHK kapsamındaki işlemlere ilişkin davalarda yürütmeyi durdurma verilememesi
668 M. 3Soruşturma ve Kovuşturma işlemlerine ilişkin yeni düzenlemeler, müdafiyle savunma, silahların eşitliği ve doğrudan doğruyalık ilkelerine kısıtlamalar
668 M. 37Darbe teşebbüsünün bastırılması eylemlerine katılanlar ile bu konuda karar alanları ve OHAL boyunca yayınlanan KHK'lar kapsamında karar alanlar ve görev yerine getirenlerin idari, cezai, hukuki, mali sorumluluğuna gidilememesi
668 M. 38OHAL süresinde yürütmeyi durdurma kararı verilememesi
668 M. 4-8667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin KHK'da değişiklikler
668 M. 37-38KHK kararlarını alan ve yürütenlerin hukui, idari, mali, cezai sorumululuktan muaf tutulması ve KHK'larda yürütmeyi durdurma verilememesi
669 M. 42004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 179 uncu maddesi iflas erteleme talebinde bulunulamayacağı ile ilgili düzenleme
670 M. 5KHk'lerle kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi vs. nin borç, yükümlülük ve varlıklarına ilişkin ve Maliye ile Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bu konulardaki yetkilerine yönelik düzenlemeler
671 M. 313713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa 20/A maddesinin eklenmesi
673 M. 10Önceki KHK'lardan bazılarında yapılan değişiklikler ve eklemelerle getirilen çeşitli tedbir düzenlemeleri. Bunlardan KHK 669'da yapılan değişiklikle mahkemelerin olağanüstü hal döneminde iflas ertelemeye karar veremeyeceğine ilişkin düzenleme
673 M. 65510 sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanunu'nun 48.maddesinin 2.fıkrasında emekliye sevk için öngörülen bir aylık süre OHAL boyunca uygulanmaz.
673 M. 99/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (l) ve (m) bentleri kapsamında iş güvenliği alanında yetkilendirilen ve terör örgütlerine irtibatlı ve ilitisaklı veya üye olan kişi, kurum veya kuruluşların yetkileri bakanlıkça oluşturulacak komisyonun teklifi ve bakanlık onayı ile iptal edilir.
673 M. 10667 sayılı KHK'nın 5. maddesine ekleme "Birinci fıkraya göre ilgili pasaport birimine isimleri bildirilen kişilerin eşlerine ait pasaportlar da genel güvenlik açısından mahzurlu görülmesi halinde aynı tarihte İçişleri Bakanlığınca iptal edilebilir"
673 M. 41416 sayılı kanun kapsamında yurtdışına gönderilen ve FETÖ/PDY ile ilişkilendirilen öğrencilerin ilişiklerinin kesilmesi, denklik işlemlerinin yapılmaması ve ilgili haklardan yararlandırılmamalarına dair
674 M. 19-20 Kayyımlık yetkisinin devri ve tasfiye ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun satış ve tasfiyeye ilişkin yetkileri
675 M. 5Kapatılan ve kapsamdan çıkarılan yayın kurumları
675 M. 6 Kuvvet komutanlığına atanma aşamasındaki sözleşmeli veya muvazzaf subay, astsubay adaylarının tümünün işlemlerinin iptali
675 M. 8FETÖ/PDY ile iltisaklı kurumlarca iltisaklı olmayan gerçek veya tüzel kişilere fon, kredi vs. sağlanmasından cezai sorumluluk muafiyeti
675 M. 9FETÖ/PDY ile iltisaklı şirketlerde yüzde 50'den az payı bulunan tüzel ve gerçek kişilerin paylarına kayyım atanır
675 M. 10 Kamu hizmetinden çıkarılan ve öğrencilikle ilişkisi kesilenlerin peşin ödenmiş maaş, mecburi hizmetlerine ilişkin kefalet yükümlülüğü ortadan kaldırılıyor
675 M. 11Kapatılan kurum ve kuruluşlara atanan kayyım ve yöneticilerin ilgili kurumların borç ve yükümlülüklerinden muaf tutuluyor
675 M. 121/1/2014 tarihinden sonra terörle iltisaklı görülen kurum ve kuruluşlar 3.kişilere devredilmişse muvaazalı işlem sayılır ve iptal edilir
677 M. 7Şirketlere daha önce atanmış olan kayyumların yetkilerinin sona erdirildi ve yönetimleri TMSF’ye devredildi.
678 M. 37TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerin kefaleti
679 M. 1Kamu Personeline İlişkin Tedbirler
679 M. 2Emekli Emniyet Teşkilatı personeline ilişkin tedbirler
679 M. 3İade hükümleri
679 M. 4Yurtdışında öğrenim görenler
679 M. 5Kapatılan ve kapsamdan çıkarılan kurum ve kuruluşlar
679 M. 6Daha önceki bazı KHKlarla alınmış tedbir kararlarına ek veya değişiklikler
679 M. 7Yürürlük tarihi
681 M. 99Yürürlük tarihi
683 M. 4Terörle iltisaklı vs oldukları savıyla açığa alınanların haklarındaki soruşturmalar neticeleninceye kadar doçentlik sınavlarına giremeyecekleri, ihraç edilenlerin ise sınavlarının iptal edileceğine ilişkin düzenleme
683 M. 5Terörle iltisaklı yapı, oluşumlarla iltisaklı olması nedeniyle hakkında tedbir uygulanmış halka açık ortaklıklar ve sermaye piyasası kurumları veya bunların işlemleri hakkında açılan davalarda idare aleyhine dava masrafı ve vekalet ücretine hükmedilemeyeceği hk.
683 M. 7Kayyım atanan şirketlerin yöneticilerine yetkili kayyımın açacağı davalar için ilgili şirket kurullarının izninin aranmayacağı ve kayyımın şirket yöneticilerine şahsi sorumluluk davası açması halinde pay ve kovuşturma ve dava süreci boyunca pay ve ortaklıklarının devredilemeyeceğine ilişkin düzenleme
686 M. 4Kayyım atanan şirketlerin ortaklık pay ve haklarına ilişkin soruşturmaların başladığı tarihten bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar yapılmış devir ve temlik işlmelerinin geçersiz sayılmasına ilişkin düzenleme
687 M. 1Müsadere edilen şirket, ortaklık payları ve varlıklar: 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 133. maddesi uyarınca kayyım atanmasına karar verilip, 6758 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 19. maddesiyle kayyımlık yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından üstlenilen şirketler
689 M. 1Kamu Personeline İlişkin Tedbirler (devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara, üyelik, mensubiyet, iltisak yahut irtibat gerekçesiyle kamu görevinden çıkarma, yöneticiliğin sona ermesi, mülki ünvanların kullanılamaması, pasaport iptali vs
689 M. 2Kamu görevine iadesine karar verilenler
689 M. 3Kurum ve kurluşlara ilişkin tedbirler
689 M. 41416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi olarak yurtdışında öğrenim görenler
689 M. 5"FETÖ/PDY ibaresinden sonra gelmek üzere "veya diğer terör örgütlerine" eklemesi
690 M. 256749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 5. madde birinci fıkrasında değişiklik
690 M. 726749 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanunun 4. Maddesine fıkra eklenmesi
690 M. 76Yürürlük tarihi
694 M. 203Yürürlük tarihinde; 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu 39. madde, 357 sayılı Askeri Hakimler Kanunu, 1600 Sayılı Askeri Yargıtay Kanunu, 1602 sayılı Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu vb bazı kanun hükümleri yürülükten kaldırılmış