Koruculuk

442 Sayılı Köy Kanunu’nun 74. maddesinde ekleme ve değişiklikler yapıldı. Buna göre korucuların görev yaptıkları alanlar köyler olmakla birlikte vali veya kaymakam onayıyla görev alanları genişletilebilir veya iller arası da olmak üzere değiştirilebilir hükmü konuldu (KHK 674 md. 21). Aynı maddeye yapılan başka ekleme ve değişikliklerle “Geçici Köy Korucusu” ibaresi “Güvenlik Korucusu”, “Gönüllü Korucular” ibaresi “Gönüllü Güvenlik Korucuları” ibaresi olarak değiştirildi (KHK 676 md. 8-9). Bu değişikliklerle “güvenlik korucuları” ifadesiyle bu kadronun daimi bir kadro haline getirilmek istendiği, “gönüllü korucular” ifadesinin “gönüllü güvenlik korucuları” haline gelmesiyle de gönüllü korucuların da bir çeşit resmi güvenlik görevlisi olarak tanımlanmaya çalışıldığı söylenebilir.

Aynı kanunda bir başka düzenlemeyle güvenlik korucuları ve gönüllü güvenlik korucularının terörle mücadele görevi sırasında işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmalarda belirledikleri en fazla üç avukatın ücretinin İçişleri Bakanlığı bütçesine konacak ödenekten valilerce karşılanması hüküm altına alındı (KHK 694 md. 1).

1.11
Koruculuk