Emniyet ve İstihbarat Alanına ilişkin Mevzuat Değişiklikleri

KHK 682 ile genel kolluk görevlilerinin tabi olacağı disiplin hükümleri ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca emekli emniyet teşkilatı personeline yönelik de tedbir niteliğinde bir düzenleme yapıldı. Emniyet teşkilatından resen emekliye sevk edilenler, kendi isteğiyle emekli olanlar veya Emniyet Teşkilatı Disiplin Tüzüğü hükümlerine göre meslekten veya devlet memurluğundan çıkarılanlar ile müstafi sayılanlardan milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya irtibatı olduğu tespit edilenlerin rütbeleri alındı. Bu kişilerin görev yaptıkları teşkilata ve kamu görevlerine yeniden kabul edilmeyecekleri, doğrudan veya dolaylı görevlendirilemeyecekleri; ayrıca uhdelerinde taşımış oldukları mesleki unvanları ve sıfatlarını kullanamayacakları hükme bağlandı. Bu kişilerin uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayıldı. Bunların silah ruhsatları, emekli polis kimlikleri, gemi adamlığına ilişkin belgeleri, pilot lisansları ve ilgili pasaport birimlerince pasaportları iptal edildi. Bu kişilerin özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı da olamayacakları hükme bağlandı (KHK 686 md. 3).

703 sayılı KHK ile 4652 sayılı Polis Yüksek Öğrenim Kanunu’nda yapılan değişiklikle Akademi Başkanının dört seneliğine atanması kararlaştırıldı. Ayrıca Bakanlar Kurulu, Bakanlıklar ve diğer kurumlara verilmiş çeşitli görev ve yetkiler Cumhurbaşkanlığına devredildi.

703 sayılı KHK ile 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’nda değişiklikler yapılarak daha önce Bakanlar Kurulu’na verilmiş yetkiler Cumhurbaşkanlığına devredildi.

1.13
Emniyet ve İstihbarat Alanına ilişkin Mevzuat Değişiklikleri