Özel Harekat Polisi ile İlgili Değişikler

15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra acil ihtiyaca binaen 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu’nda yapılan değişikliklerle 28 yaşından gün almamış lise ve dengi okul mezunlarına KPSS şartı aranmaksızın fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine özel harekata adaylık için başvurabilme imkanı tanındı (KHK 671 md. 26 ve KHK 676 md. 28). Oysa ancak lisans mezunu veya toplamın %20’sini aşmama kaydıyla önlisans mezunu (KHK 694 md. 14 ile) adaylar polis memuru olarak yetiştirilmek üzere polis meslek eğitim merkezlerine sınavla kabul ediliyor. 2015 yılında KPSS’de belli bir puanın üstüne çıkma ön şartı da getirilmişti.

3201 nolu Emniyet Teşkilat Kanunu’nda yapılan bir diğer düzenleme ile Özel Harekat Başkanlığı merkez teşkilatı içerisinde diğer daire başkanlıklarından ayrı, başlı başına bir başkanlık olarak yeniden tanımlandı. (KHK 694 13.m) Aynı kanunda yer alan meslek derecesi ve görev unvanlarına Özel Harekat Başkanı, başkan yardımcısı ve müdürü eklendi (KHK 694 md. 12). Yine 3201 nolu kanunda bir maddeye “Özel Güvenlik Denetleme Başkanının” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve Özel Harekat Başkanının” ibaresi eklendi (KHK 694 md. 15).

1.13.b
Özel Harekat Polisi ile İlgili Değişikler