Ateşli Silahların Bulundurulması ve Ruhsatına İlişkin Yapılan Değişiklikler

6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’un ilgili maddelerinde değişikler yapıldı. Bu kapsamda güvenlik korucularının sadece bir adet silah bulundurabilmesi, MİT mensuplarının zati veya demirbaş silahlarının yurda sokulması veya bulundurulmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığınca bir yönetmelik hazırlanması (yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlanmayacaktır), çeşitli suçlardan el konulan silah ve benzer nitelikteki malzemenin delil olarak saklanmasına gerek olmaması halinde TSK, EGM, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığına verilebilmesi düzenlendi. Ayrıca en az bir dönem belediye başkanlığı, köy ya da mahalle muhtarlığı yapmış olanlara taşıma veya bulundurma ruhsatı verilebilmesi hükme bağlandı. Yine güvenlik görevlilerinin zati silahları ve mermilerine ilişkin de hükümler eklendi. (KHK 674 md. 24, KHK 676 md.12-13, KHK 680 md.30, KHK 690 md.18, KHK 694 md.21, KHK 696 md.4-5)

1.13.d
Ateşli Silahların Bulundurulması ve Ruhsatına İlişkin Yapılan Değişiklikler