İçişleri Bakanlığı Teşkilatında Yapılan Değişiklikler

3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’a eklenen ibarelerle bakanlığın yurtdışı teşkilatı kurmasına olanak sağlandı (KHK 676 md. 24).

1.13.f
İçişleri Bakanlığı Teşkilatında Yapılan Değişiklikler