Mahalle ve Çarşı Bekçiliğinin Yeniden İhyası

190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvel ile 7000 yeni mahalle ve çarşı bekçisi kadrosu ilan edildi (KHK 690 md. 26). Ardından aynı cetvele yapılan 7500 kişilik yeni kadro ile toplam sayı 14500’e çıkarıldı (KHK 694. MD. 16).

1.13.i
Mahalle ve Çarşı Bekçiliğinin Yeniden İhyası