Disiplin Hükümleri

682 sayılı KHK ise “Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” başlığına sahip olup içerdiği 39 maddede EGM, JGK ve SGK personeline ilişkin disiplinsizlik ve cezaları, disiplin amirlerini ve kurullarını, disiplin soruşturma usulü ile diğer ilgili hususları düzenlemiştir.

1.13.j
Disiplin Hükümleri