Güvenlik Soruşturmalarına İlişkin Değişiklikler

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesine yapılan ek ile devlet memurluğuna alınacaklarda aranan şartlara “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” da dahil edildi (KHK 676 md. 74).

399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesine ek yapılarak kamuda sözleşmeli olarak işe alınacak personel için de gerekli şartlara “Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak” da dahil edildi (KHK 680 md. 84).

Güvenlik Soruşturması, Bazı Nedenlerle Görevlerine Son Verilen Kamu Personel ile Kamu Görevine Alınmayanların Haklarının Geri Verilmesine ve1402 Numaralı Sıkıyönetim Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un ilk maddesinde kimler hakkında güvenlik ve arşiv araştırması yapılması gerektiğine dair yer alan “askeri, emniyet” ibaresi “Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik” şeklinde değiştirildi (KHK 694 md. 87).

1.13.l
Güvenlik Soruşturmalarına İlişkin Değişiklikler