Yüksek Askeri Şura

1612 sayılı Yüksek Askerî Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’da yapılan değişikliklerle YAŞ’ın bileşenlerinde sivillere ağırlık verildi, toplantı sıklığı azaltıldı. Genelkurmay Başkanının ve İkinci Başkanının yetki ve etkisi kısıtlanırken Başbakanın ve Milli Savunma Bakanınınkiler artırıldı.

YAŞ’ın üye yapısı değiştirildi. Mevcut haliyle YAŞ Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı ve Milli Savunma Bakanı ile kuvvet komutanlarından oluşmaktadır. Bu değişiklikle Adalet, Dış ve İçişleri Bakanları eklenirken Ordu Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Donanma Komutanı ile Silahlı Kuvvetler kadrolarında bulunan orgeneral ve oramiraller çıkarıldı. Daha önce Başbakanın bulunmadığı zamanlarda Genelkurmay Başkanının YAŞ başkanı olması uygulamasına son verildi (KHK 669 md. 45).

Daha önce YAŞ yılda olağan olarak iki kere toplanırken yeni düzenlemeyle yılda en az bir kere toplanacağı belirtildi. Daha önce var olan Genelkurmay Başkanının yıl içinde ayrıca toplantıya çağırma yetkisi kaldırıldı (KHK 668 md. 4/4).

YAŞ’ın “….lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek” görevi önceden “Başbakan, Genelkurmay Başkanı veya Milli Savunma Bakanı’nın” iken söz konusu görev artık sadece Başbakanın yetkisine bırakıldı (KHK 669 md. 46).

YAŞ Genel Sekreteri daha önce Genelkurmay İkinci Başkanı idi. Yapılan değişiklikle burası sekretarya olarak tanımlandı ve sekretarya hizmetlerini MSB’nin yürüteceği ifade edildi (KHK 669 md. 48). Özrü olanların toplantıya katılmayacaklarını bildirecekleri yer “Şûra Genel Sekreteri” yerine “Şûra sekretaryası” olarak değiştirildi (KHK 669 md. 47). Kamuoyuna açıklanmasına müsaade edilen konular Genel Sekreterlik aracılığıyla yayınlanırken yeni düzenlemeyle “Milli Savunma Bakanlığı tarafından” yayınlanacağı belirtildi ve gizliliğinin ne şekilde ve ne zaman kaldırılacağı daha önce içtüzükte gösterilirken artık yönetmelikte gösterileceği ifade edildi (KHK 669 md. 49).

YAŞ yönetimi ve çalışma usulleri ile sekretarya hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, daha önce YAŞ’ın kendisinin çıkardığı içtüzükle düzenlenirken artık Başbakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir (KHK 669 md. 50).

703 sayılı KHK’nın ilgili maddesi ile 1612 sayılı Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ilga edildi. Kanunun hükümlerinin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yürürlüğe girene kadar uygulanacağı kararlaştırıldı. 15 Temmuz 2018’de ilgili kararname yayınlandı.

1.3
Yüksek Askeri Şura