Tanım ve Bağlılık

Jandarma güçleri önceden “silahlı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuvveti” olarak tanımlanırken artık “silahlı genel kolluk kuvveti” biçiminde tanımlanmaktadır (KHK 668 md. 5).

JGK daha önce TSK’nın bir parçası olarak tanımlanmakta, Silahlı Kuvvetlerle ilgili görevleri, eğitim ve öğrenim bakımından Genelkurmay Başkanlığına, emniyet, asayiş ve diğer görevleri bakımından İçişleri Bakanlığına bağlı iken artık tamamen ve sadece İçişleri Bakanlığına bağlandı (KHK 668 md. 6).

Jandarmanın kuvvet komutanlıklarının emrine girme hali seferberlik ve savaş haliyle sınırlandırıldı, daha önce sıkıyönetim ve GB tarafından gerekli görülen haller de sayılıyordu (KHK 668 md. 10).

Kuvvet komutanlarının emrine girme durumlarından sıkıyönetimin kaldırılmasına koşut olarak, kuruluş, kadro ve konuşlanma, jandarmanın belli özel durumlardaki görevleri ve son olarak da ikmalin karşılanmasını düzenleyen maddelerde de kuvvet komutanlıklarının emrine girme hallerinden “sıkıyönetim” ibareleri çıkarıldı (KHK 674 md. 31).

1.4.a
Tanım ve Bağlılık