Atanma

Daha önce bu konuda bir düzenleme yokken yeni düzenlemeyle “Jandarma Genel Komutanı general rütbesini haiz olanlar arasından atanır” dendi (KHK 668 md. 8). Ayrıca kanuna ek bir madde ile “Jandarma Hizmetleri Sınıfından bir adet Orgeneral kadrosu ile dört adet Jandarma Genel Komutan Yardımcısı kadrosu ihdas edilmiştir” (KHK 668 md. 21).

Yeni düzenlemede Jandarma Genel Komutanının, Jandarma Genel Komutanı Yardımcılarının, generallerin ve il jandarma komutanlarının atanmaları müşterek kararnameyle yapılır dendi. Daha önce mevcut olan Genelkurmay Başkanının teklifiyle olması ifadesi kaldırıldı. Diğer subaylar, astsubaylar ve uzman jandarmaların atanmaları İçişleri Bakanlığınca yapılır şeklinde düzenlendi. Burada ise daha önce asteğmen ve albay arası rütbelerde atama Jandarma Genel Komutanı tarafından yapılıyordu, buna son verildi. (KHK 668 md. 14).

KHK 668 md. 21’de JSGA ve JGK’YA ait başka kadroların ihdasına yönelik yapılan düzenlemeler ise daha sonra KHK 676 md. 41-42 ile kaldırılmıştır.

1.4.b
Atanma