Kuruluş, Teşkilat ve Konuş

Kuruluş, teşkilat ve konuş yerleri açısından bakıldığında, yeni düzenlemeyle sadece seferberlik ve savaş halinde Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınmakta, bunun dışında İçişleri Bakanlığınca düzenlenmektedir. Önceki düzenlemede kuruluş ve kadrolarında “TSK esaslarına uygunluk” aranıyordu ve kuruluş, kadro ve konuşlanmasında her zaman Genelkurmay Başkanlığı’nın görüşü, seferberlik ve savaş halinde de onayı alınıyordu (KHK 668 md. 7).

1.4.c
Kuruluş, Teşkilat ve Konuş