Görevler ve Sorumluluk Alanı

Jandarmanın askeri görevleri başlığında daha önce “Askeri kanun ve nizamların gereği görevlerle Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri yapmak” şeklindeki düzenleme “Kanunlarla verilen askeri hizmetleri yerine getirmek” şeklinde değiştirildi. Yani GB’nin buradaki rolü sona erdirildi (KHK 668 md. 9).

Askeri makamın talebi ve mülki makamın onayıyla askeri görevler yapabilmesi ise şu yeni ek ifadeyle düzenlendi: “Ayrıca, Jandarma birlikleri; Genelkurmay Başkanlığının talebi üzerine İçişleri Bakanının; illerde ise garnizon komutanının talep etmesi halinde valinin onayıyla kendilerine verilen askeri görevleri de yaparlar” (KHK 668 md. 10).

Jandarmanın görev ve sorumluluk alanına dair ise yapılan bir ekleme ile “İçişleri Bakanının kararıyla bir il veya ilçenin tamamı polis ya da jandarma görev ve sorumluluk alanı olarak belirlenebilir.” dendi (KHK 668 md. 11). İl ve ilçelerdeki jandarma ve polis sorumluluk alanlarının sınırlarının, ilçelerde kaymakam, illerde vali veya görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında Jandarma ve Emniyet temsilcilerinin katılacağı bir komisyon tarafından belirlenmesi kararlaştırıldı (KHK 694 md. 52).

Mahalli mülki idare amirleri ile adli ve askeri makamların acil hallerde sözlü istek yapabilmeleri sona erdirildi. İçişleri Bakanına Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik arasında her kademedeki personeli geçici olarak görevlendirme yetkisi verildi (KHK 668 md. 12).

1.4.d
Görevler ve Sorumluluk Alanı