Personel: Kaynakları, Terfiler, Özlük Hakları ve Uygulanacak Mevzuat

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesine “VII - EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI” başlıklı bendinden sonra gelmek üzere “VIII - JANDARMA HİZMETLERİ SINIFI” eklendi (KHK 668 md. 22).

Kanunda düzenleme yapılmayan durumlarda Devlet Memurları Kanunu belirleyici kılındı. Subaylığa ve astsubaylığa nasıp ve terfiler daha önce TSK Personel Kanunu’na göreyken artık İçişleri Bakanı onayıyla yapılacağı belirtildi. Ancak, albaylıktan tuğgeneral rütbelerine terfiler ile generallikte bir üst rütbeye terfiler müşterek kararname ile yapılacak dendi. Hizmetlerine ihtiyaç duyulan albaylar 60 yaşına, generaller ise 65 yaşına kadar İçişleri Bakanının onayıyla görevde bırakılabilecekler. Daha önce JGK’nın talebi GB’nin onayı ile Kuvvet Komutanlıklarından personel sağlanması uygulamasına son verildi (KHK 668 md. 13).

Jandarma Hizmetleri Sınıfı hariç olmak üzere JGK’nın diğer hizmet sınıflarındaki kadrolarında bulunan devlet memurlarının, TSK kadrolarındaki emsallerinin yararlandığı mali ve sosyal haklardan aynı şekilde yararlanacağı belirtildi (KHK 671 md. 30).

Kanuna eklenen geçici bir madde ile JGK’nın er ve erbaş ile askerlik yükümlüsü ihtiyacı, 1111 sayılı Askerlik Kanunu hükümleri çerçevesinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından üç yıl süreyle karşılanır ancak İçişleri Bakanlığı’nın göstereceği lüzum üzerine ve Bakanlar Kurulu kararıyla bu süre uzatılabilir dendi (KHK 669 md. 111). Astsubay ve subayların mecburi hizmet süresi 10 seneden 15 seneye çıkarıldı. Pilotaj eğitimini bitirenlerin yükümlülüklerinin ise 8 yerine 3 sene uzatılması kararlaştırıldı (KHK 694 md. 57). Eklenen bir geçici maddeyle KHK tarihinde tamamlanmamış personel temin faaliyetleri ve statü geçiş işlemleri iptal edildi (KHK 674 md. 32). Ayrıca 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu’nun 18. maddesinde yapılan düzenlemeyle uzman jandarmalıktan muvazzaf astsubaylığa geçiş için 28 olan yaş sınırı 31 yaşından gün almamış olmak şeklinde değiştirildi (KHK 680 md. 63). Tüm bunlar, yukarıda da belirtildiği gibi, personel ihtiyacını karşılamak üzere kolaylaştırıcı düzenlemelerdir.

Uzman erbaş alımına ilişkin müracaata 27 yaşını bitirmemiş olmak, 5 yıllık sözleşme yapılması, üç yıllık hizmet süresini tamamlayanların askerlik hizmetini yapmış sayılması gibi çeşitli düzenlemeler yapıldı (KHK 694 md. 56).

İç güvenlik politikaları ve gelişen güvenlik ihtiyaçlarına göre albay ve üstü rütbelerde bekleme süreleri dolmaksızın kadrosuzluk tazminatı ödenerek müşterek kararnameyle emekliye sevk edebilme yetkisi getirildi (KHK 694 md. 53).

Yasaya ek madde ile yüksek hizmetleri görülenler ve büyük yararlılık gösterenler için para mükâfatları tanımlandı. Ayrıca hizmetleri ve görevlerinden dolayı sanık konumuna düşen personelin avukatlık ücretinin, uygun görülmesi halinde Jandarma Genel Komutanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanması düzenlendi (KHK 680 md. 47).

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun başarı, üstün başarı değerlendirmesi ve ödülü düzenleyen 122. Maddesi 1. fıkrasında MSB’nin yetkisine dair cümleden “(Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı hariç)” ibaresi çıkarıldı. Bu, JGK ve SGK’nın İçişleri Bakanlığına bağlanmış olmasının doğal bir sonucudur (KHK 680 md. 36).

1.4.e
Personel: Kaynakları, Terfiler, Özlük Hakları ve Uygulanacak Mevzuat