Denetleme ve Düzenleyici İşlemler

Jandarmanın görevlerinin denetlenmesi ve teftişi yetkisi İçişleri Bakanlığı ve mülki idare amirlerine verildi (KHK 668 md. 18).

Bağlantılı yönetmelikler daha önce İçişleri Bakanlığının sorumluluğunda ilgili bakanlıklarla müşterek hazırlanırken, yeni düzenlemeyle bu yetki sadece İçişleri Bakanlığına tanındı (KHK 668 md. 17).

Bu kanunla ilgili her türlü düzenleyici ve yönlendirici işlemi yapma yetkisi İçişleri Bakanlığına verildi. KHK ile yapılan düzenlemeler sebebiyle teşkilat, personel, eğitim ve diğer hususlarla ilgili olarak yeni ihtiyaçların ortaya çıkması halinde, buna ilişkin düzenleme yapmaya İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkili kılındı (KHK 668 md. 19).

1.4.f
Denetleme ve Düzenleyici İşlemler