İkmal Esasları

Jandarma, her türlü ihtiyaç, silah ve mühimmat ihtiyacını daha önce MSB şimdi ise İçişleri Bakanlığınca belirlenen standartlarla kendi bütçesinden karşılar. SSDF’den TSK’nın tabi olduğu usul ve esaslarca yararlanır; ancak söz konusu ihtiyaçları sıkıyönetim, seferberlik, savaş hali ve verilen askeri görevlerde emrine girdiği Kuvvet Komutanlığı standartlarına uygun MSB’ce sağlanır (KHK 668 md. 16).

Her türlü ihtiyaç, silah ve mühimmat ikmaline dair maddeye “Jandarma Genel Komutanlığının ihtiyaçları, İçişleri Bakanlığı tarafından Savunma Sanayii Müsteşarlığına doğrudan teklif edilir. Bu ihtiyaçlar İçişleri Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre değerlendirilir” cümlesi eklendi (KHK 676 md. 17; KHK 696 md. 49). Yine aynı maddeye eklenen fıkrayla, Jandarmanın ihtiyaç fazlası ve standart dışı malzemelerinin bedelli veya bedelsiz devir işlemlerinin Emniyet Genel Müdürlüğü için aynı işlemleri düzenleyen kanuna göre yürütüleceği ve TSK’nın aynı konuda yararlandığı hak ve imkânlardan da aynen yararlanacağı hüküm altına alındı (KHK 680 md. 45). Ayrıca çeşitli kanunlarla MSB ile TSK’ya tanınan gümrük, her türlü vergi, resim, harç ve ardiye ücretlerine ilişkin muafiyet ve istisna hükümleri JGK’ya da tanındı (KHK 690 md. 21).

1.4.h
İkmal Esasları