Sahil Güvenlik Komutanlığı

2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunu’nda SGK’ya dair yapılan kapsamlı değişikliklerle JGK ile hemen hemen aynı düzenlemeler gerçekleştirildi. SGK güvenlik değil genel kolluk kuvveti olarak tanımlandı. Tanım, bağlılık, kuruluş, teşkilat, konuş, görevler, sorumluluk alanı, personel, terfi, disiplin ve soruşturma, denetleme ve düzenleyici işlemler, ikmal esasları vs. açısından TSK ve GB ile bağları ya tamamen koparıldı ya da aslen seferberlik ve savaş hali ile sınırlandı. Bu çerçevede Genelkurmay Başkanının ve diğer askeri makamların yetkileri ciddi biçimde kısıtlandı. JGK İçişleri Bakanlığına bağlandı ve İçişleri Bakanı saydığımız tüm alanlarda asli yetkili kılındı. TSK’da gerçekleşen ihraçlar sonrasında ortaya çıkan personel açığını kapamak ve yeniden yapılanma sonrası duyulan personel ihtiyacının karşılanması için çeşitli kolaylaştırıcı düzenlemeler yapıldı.

1.5
Sahil Güvenlik Komutanlığı