Atanma

Yeni düzenlemeyle Sahil Güvenlik Komutanı amiraller arasından atanacak dendi (KHK 668 md. 26). Sahil Güvenlik Komutanının atanması önceden Deniz Kuvvetleri Komutanının lüzum göstermesi, Genelkurmay Başkanının teklifi, İçişleri Bakanının inhası, (Eski halinde bulunan “İçişleri Bakanı inha işlemini yapmadığı takdirde, Genelkurmay Başkanı, talebini yazı ile Başbakana gönderir. Başbakan kararını yazı ile İçişleri Bakanına bildirir.” düzenlemesi de kaldırıldı.) Başbakanın imzalayacağı ve Cumhurbaşkanının onaylayacağı müşterek kararname ile yapılıyordu. SGK kadrosundaki amirallerin atanması ise 926 sayılı TSK Personel Kanunu hükümlerine göre yapılıyordu. Yapılan yeni düzenlemelerle artık Sahil Güvenlik Komutanı, Sahil Güvenlik komutan yardımcıları, Sahil Güvenlik bölge komutanları ve amirallerin atanmaları müşterek kararname ile yapılır dendi. Amiraller haricinde, SGK karargâhında görevli başkanların atanmaları İçişleri Bakanınca gerçekleşir şeklinde düzenlendi. Yani tüm bu atamalarda Deniz Kuvvetleri Komutanının ve Genelkurmay Başkanının rollerine son verildi. Diğer subayların ve astsubayların, devlet memurlarının, uzman erbaşların ve sözleşmeli erbaş ve erlerin atanmaları ile dağıtımları daha önce SGK’ca yapılırken artık İçişleri Bakanlığınca yapılması kayda alındı (KHK 668 md. 27; KHK 674 md. 28).

1.5.b
Atanma