Görev ve Sorumluluk Alanı

Yasada yapılan değişikliklerle SGK’nın görev alanları, üsleri, kadrolarıyla yerleşme yerleri sadece İçişleri Bakanlığınca düzenlenir dendi. Önceki halinde GB’nin görüşü alınıyordu. Şimdi ise sadece DKK emrine girdiği hallerde ve emrine giren birlikler için GB’nin görüşünün alınacağı ifade edildi (KHK 668 md. 24).

Görev alanları ve yerleşme yerleri başlığı altında yer alan maddedeki “Komutanlığa bağlı askeri personel” ibaresi “kolluk personeli” olarak değiştirildi (KHK 671 md. 29).

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 2. maddesinde yapılan bir değişiklikle SGK, bulunduğu bölgelerde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun uygulanmasında mülki amirlerden biri olarak yer buldu (KHK 680 md. 50).

1.5.c
Görev ve Sorumluluk Alanı