Denetleme ve Düzenleyici İşlemler

Denetleme ve teftişe dair, SGK’nın eylem ve işlemleri, İçişleri Bakanlığı ile mülki idare amirleri ve kendi amirleri tarafından denetlenir ve teftiş edilir düzenlemesi getirildi. Daha önce bu maddede yer alan “askerî görevleri haricindeki diğer görevleriyle ilgili” ibaresi yürürlükten kaldırıldı ve “valiler” ibaresi “mülki idare amirleri” şeklinde değiştirildi (KHK 668 md. 33).

SGK’nın faaliyet ve işlemlerini düzenleyecek yönetmeliğe dair öncesinde “Genelkurmay Başkanlığının görüşü alınarak Milli Savunma ve İçişleri Bakanlıklarınca birlikte çıkarılacak” deniyordu yeni düzenlemeyle ise “İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe” konur dendi (KHK 668 md. 32).

Bir ek madde konularak bu kanunun uygulanmasıyla ilgili tereddütleri gidermeye ve bu yönde düzenleyici ve yönlendirici işlemler yapmaya İçişleri Bakanlığı yetkili kılındı. Ayrıca KHK ile yapılan düzenlemeler sebebiyle teşkilat, personel, eğitim ve diğer hususlarla ilgili yeni ihtiyaçların ortaya çıkması halinde, buna ilişkin düzenleme yapmaya İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir dendi (KHK 668 md. 34).

1.5.e
Denetleme ve Düzenleyici İşlemler