İkmal Esasları

Silah, Cephane, Araç ve Gereçlerin Sağlanması hususunda, “ikmal hizmetleriyle faaliyetlerine ait her türlü ihtiyacını ve silah ve mühimmatını İçişleri Bakanlığınca belirlenecek standartlara uygun olarak kendi bütçesinden karşılar” şeklinde bir düzenleme getirildi. Daha önce var olan “DKK standartlarına uygun olarak ve DKK ile birlikte hazırlanacak bir plana göre” düzenlemesi kaldırıldı. Ancak seferberlik ve savaş hallerinde1 ise emrine gireceği Kuvvet Komutanlıklarının standartlarına uygun olarak MSB’ce sağlanır dendi (KHK 668. md. 29; KHK 674 md. 26). Ayrıca “Sahil Güvenlik Komutanlığının ihtiyaçları, İçişleri Bakanlığı tarafından Milli Savunma Bakanlığına doğrudan teklif edilir. Bu ihtiyaçlar İçişleri Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre değerlendirilir.” cümlesi eklendi (KHK 676 md. 14).

Burada ilk önce 668 sayılı KHK’da sıkıyönetim hali de sayılıyorken 674 sayılı KHK’da bu kaldırıldı.

SGK’nın ihtiyaç fazlası ve standart dışı malzemelerinin bedelli veya bedelsiz devir işlemlerinin EGM için aynı konuyu düzenleyen 4645 sayılı kanun hükümlerine göre yürütüleceği düzenlemesi getirildi. Ayrıca benzer işlemleri TSK için düzenleyen 3212 sayılı kanun kapsamında öngörülen TSK’nın yararlandığı hak ve imkânlardan aynen yararlanılacağı da belirtildi (KHK 676 md. 41).

1.5.g
İkmal Esasları