Diğer

Kanuna ek madde ile SGK’nın vardiya yatakhanesi, eğitim ve kongre merkezleri, gazinolar, kantinler ve moral eğitim merkezleri kurabileceği, bu tesislere ilişkin usul ve esasların İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanacak yönetmelikle düzenleneceği belirtildi (KHK 676 md. 15).

Kanuna eklenen bir geçici madde ile SGK’nın hâlihazırda devam eden yabancı ülkeler ile eğitim ve işbirliği faaliyetlerinin, askeri eğitim işbirliği anlaşmaları ve protokollerinde belirtilen esaslara göre İçişleri Bakanlığı tarafından yürütüleceği düzenlendi (KHK 690 md. 20).

1.5.h
Diğer