Askeri Okullar

Askeri eğitim alanında KHK’lar eliyle yapılan düzenlemeler; TSK üzerinde MSB’nin, TSK’dan yine KHK’lar eliyle tamamen ayrılan JGK ile SGK üzerindeyse İçişleri Bakanlığının, dolayısıyla da sivil idarenin otoritesinin arttırılmasına yönelik temel amacın bir parçasıdır. Bu temel amaca uygun olarak, yeni askeri eğitim kurumları olarak ihdas edilen, gerek Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) ve gerekse Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin (JSGA) yönetimi, öğretim ve öğrenci kadroları ile eğitim politikalarının belirlenmesinde GB ve Kuvvet Komutanlıklarının etkinliği önemli ölçüde azaltılmıştır. MSÜ üzerinde MSB’nin, JSGA üzerindeyse İçişleri Bakanlığının etkinliği büyük ölçüde arttırılmış ve böylelikle adı geçen kurumların sivil idarenin kontrolü altında faaliyet göstermesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda “tedbir düzenlemeleri” ile Harp Akademileri, Askeri Liseler ve Astsubay Hazırlama Okulları kapatılmış (KHK 669 md. 104), “Askeri liseler ile astsubay hazırlama okullarında, harp okulları, fakülte ve yüksekokullar ile astsubay meslek yüksekokullarında (Jandarma dahil) öğrenimine devam eden öğrenciler durumlarına uygun sivil okullara yerleştirilir” hükmü de kayıt altına alınmıştır. Ayrıca, “30 Ağustos itibariyle mezun olacak askeri öğrencilerin subay ve astsubaylığa nasbı yapılmaz. Bunlara üniversite sınavının yapıldığı tarihte aldıkları yerleştirme puanları dikkate alınarak Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek durumlarına uygun fakülte ve yüksekokullarca diploma verilir” hükmü getirilmiştir. (KHK 669 md. 105).

Aşağıda, yukarıda sözü geçen yeni kurumlara ilişkin olanlar da dahil olmak üzere yeni düzenlemeler ayrıntılı olarak not edilmiştir.

1.6
Askeri Okullar