Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Asker Hastanelerinin Devri

Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı eğitim hastaneleri ve Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ile asker hastaneleri, dispanser ve benzeri sağlık hizmet birimleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait sağlık kuruluşları her türlü hak ve yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla birlikte, Sağlık Bakanlığına devredildi ve bunlara tahsisli taşınmazlar Bakanlığa tahsis edildi. Gülhane Askeri Tıp Akademisine bağlı yükseköğretim birimleri her türlü hak ve yükümlülükleri, alacak ve borçları, sözleşme ve taahhütleri, taşınırları ve taşıtlarıyla birlikte, Sağlık Bilimleri Üniversitesine devredildi (KHK 669 md. 106).

Devir işlemlerini yürütmek üzere oluşturulacak komisyonların Türk Silahlı Kuvvetleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve diğer yükseköğretim kurumları ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlara devredilecek personeli tespit etmeleri öngörüldü (KHK 669 md. 107).

Adı geçen kurumlardaki öğrenciler Yükseköğretim Kurulunca belirlenecek öğretim kurumlarına nakledilir denildi (KHK 669 md. 108).

Gülhane Askeri Tıp Akademisinde uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi yapma hakkı kazanmış olup henüz uzmanlık eğitimine başlamamış olanlardan ihtiyaç duyulan branşlardaki personelin; kıta, kurum ve karargahlarda fiilen en az iki yıllık hizmeti tamamlamak kaydıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Milli Savunma Bakanlığı veya İçişleri Bakanlığı nam ve hesabına tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimi almasına izin verildi. İhtiyaç duyulmayan branşlardakiler ise devredilen personel kapsamında söz konusu üniversitede araştırma görevliliğine atanacak. Daha önce söz konusu personelin tamamı araştırma görevlisi kadrosuna atanıyordu. (KHK 696 md.122)

1.6.c
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Asker Hastanelerinin Devri