211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanunu’nda Değişiklikler

TSK İç Hizmet Kanunu’ndaki değişikliklerde sivil amirlerin yetkisinin artırıldığını, disiplin cezası vermesine olanak veren bir düzenleme yapıldığını görüyoruz. Askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığına devrinden sonra intibak için ihtiyaç duyulan değişiklikler yapılmıştır. Ayrıca askeri öğrencilerin suiistimalini önleme amaçlı bir düzenleme de mevcuttur.

Sağlık hizmeti vermek maksadıyla askeri ihtiyaçlar dikkate alınarak GB’ce asker hastaneleri kurulmasına izin veren madde ilga edildi (KHK 669 md. 109). Bilindiği üzere tüm askeri hastaneler Sağlık Bakanlığına devredilmişti. Kanundan asker hastanesi ibareleriyle askeri hastanelerde tedaviye ilişkin hükümler kaldırıldı.

Daha önce sağlık nedeniyle sınıf veya statü değişikliği işlemine tabi tutulan TSK personeli bir yıl içerisinde başvurması halinde yeniden sağlık muayenesine sokulabilecektir (KHK 669. md. 11).

Kanunda askeri öğrencilere ilişkin cezai müeyyide düzenlemeleri yapıldı (KHK 669 md. 10).

Kanunun 115. maddesinin (a) bendinin ikinci ve üçüncü cümleleri kanun metninden çıkarıldı. Çıkarılan cümlelerle sivil memurun ceza vermesinin önündeki engel kaldırıldı (KHK 676 md. 53). Bu değişikliğin devamı olarak kanunun 19. maddesinde astlara, üniformalı veya üniformasız asker amirlerinin yanı sıra sivil amirlerinin verdiği emirleri uygulamak zorunluluğu getirildi (KHK 681 md. 3).

Sahil Güvenlik ve Jandarmanın TSK bünyesinden ayrılmasından ötürü bu komutanlıklar kanunun kapsamından çıkarıldı (KHK 681 md. 1-8).

1.7.c
211 Sayılı TSK İç Hizmet Kanunu’nda Değişiklikler