3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nda Değişiklikler

Öncelikle personel açığını kapatmak için hizmet yaş haddinde bir artış sağlandı. Uzman er ve erbaşların alımında MSB ve İçişleri Bakanlığı onay yeri haline geldi ve GB’den kadro onay yetkisi alındı. Ardından uzman erbaşların astsubaylığa geçişi başta gelmek üzere düzenlemeler yapıldı. Kanundaki değişiklikle eskiden “kırkbeş” yaşına kadar görev yapabilen uzman erbaşların “elliiki” yaşına kadar hizmet edebilmesi sağlandı (KHK 676 md. 64).

Kanuna eklenen geçici madde ile KHK/667’nin 4. maddesinin 2. ve 3. fıkralarına gönderme yapılarak “milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen FETÖ/PDY terör örgütüne aidiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı nedeniyle sözleşmeleri feshedilen uzman erbaşlar hakkında” 667’nin sözü geçen madde fıkralarının nasıl uygulanacağı hükme bağlandı (KHK 676 md. 65). 2. fıkra “bir daha kamu hizmetinde istihdam edilememe, doğrudan veya dolaylı görevlendirilememe vs., 3. fıkra silah ruhsatları ve pilot lisanslarının iptali, kamu konut ve lojmanlarından 15 gün içinde tahliyeleri ve özel güvenlik şirketlerinde çalışamamayı öngörmektedir.

Kanuna eklenen bir madde ile yürürlüğe girdiği tarihte 7. hizmet yılını tamamlamış ve 10. hizmet yılını bitirmemiş olan uzman erbaşlara, 15. maddedeki diğer şartları taşımaları kaydıyla bu maddenin yayımı tarihinden itibaren yapılacak ilk astsubaylığa geçiş sınavına müracaat hakkı verildi (KHK 678 md. 19). Eski halinde 4. hizmet yılını tamamlamış, 8. hizmet yılını bitirmemiş olmak koşulu vardı.

Kanunda yapılan değişiklikle uzman onbaşı ve uzman çavuş kadrolarının alımında onay makamı MSB veya İçişleri Bakanlığı oldu. Eski kanun metninde hazırlanan kadroları onaylama yetkisi GB’deydi. Ayrıca MSB dışında, JGK ve SGK İçişleri Bakanlığına bağlandığı için İçişleri Bakanlığı ibaresi de kanun metnine girdi (KHK 681 md. 60).

SGK’nın TSK’dan ayrılması (KHK 681 md. 61) ve askeri hastanelerin kapatılması dolayısıyla ibare değişiklikleri yapıldı (KHK 681 md. 62). Erbaşlıktan astsubaylığa geçişte “kendi nam ve hesabına fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulundan mezun olma şartını sağlayan erbaşların, “Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespiti” ibaresi kaldırıldı ve ayrıca “Astsubay meslek yüksek okullarının bağlı olduğu kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan” ibaresi de çıkartılarak lise veya dengi okullardan mezun olmak yeterli sayıldı. Ayrıca uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçirilenlerin mecburi hizmet süreleri 15 yıla çıkarıldı (KHK 681 md. 63).

Yapılan değişiklikle kanunun eski metninde “Genelkurmay Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulacak özel ihtisası gerektiren sınıf, branş ve ihtisaslarda ilköğretim okulu mezunu çok üstün başarı belgesi alanlar”ın uzman erbaş olarak atanabileceklerine ilişkin ifadeden “Genelkurmay Başkanlığı tarafından ihtiyaç duyulacak” ibaresi çıkarıldı (KHK 681 md. 65).

Son olarak aynı kanunda yapılan değişiklikle terhisinin üzerinden beş sene geçmemiş kişilerin ve yirmi yedi yaşını bitirmemiş muvazzaf askerlerin uzman erbaş olabilmesi düzenlenmiştir. Daha önce üç sene geçmeme ve yirmibeş yaş sınırı aranmaktaydı. Ayrıca göreve alınmayı tanzim eden aynı maddede uzman erbaşların özlük haklarına ilişkin çeşitli değişiklikler de bulunmaktadır. (KHK 696 md.63)

1.7.e
3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nda Değişiklikler