Askeri Yasak Bölgeler ile İlgili Düzenleme

Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 3. maddesinde değişiklik yapılarak; Jandarma Genel ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birliklerin konuşlandıkları karakollar, hizmet binaları vb. yerlerin kendiliğinden özel güvenlik bölgesi oluşmuş sayılması, bu bölgelerin sınırlarının İçişleri Bakanlığı tarafından belirleneceği, eğer bakanlık tarafından özel güvenlik bölgesi olmasının lüzumlu olmadığına kanaat getirilmişse ayrıca bakanlığın buna karar vermesi gerektiği, ilgili düzenlemelerin yönetmelikle yapılacağı hükme bağlandı (KHK 690 md. 19).

Aynı kanuna yapılan eklemeyle, güvenlik bölgelerinin dış sınırlarından itibaren ikiyüz metreye kadar olan bölgelerde hangi tür zirai ürünün yetiştirileceğine mahalli mülki amirler tarafından karar verilebilmesi öngörüldü. Aynı kanunun uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirleyen yönetmeliğinse, GB ve ilgili bakanlıkların görüşleri de alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığı ve MSB’ce müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konması hükmü getirildi (KHK 694 md. 46-47).

1.9
Askeri Yasak Bölgeler ile İlgili Düzenleme