Müdafisiz Duruşmaya Devam Edilebilmesi

676 sayılı KHK’nın 5. maddesinin Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) yaptığı eklemeyle, kanunun zorunlu müdafiliği kabul ettiği hallerde, “müdafiin mazeretsiz olarak duruşmayı terk etmesi halinde duruşmaya devam edilebileceği” düzenlendi. Bu durumda hâkim müdafiin yokluğunda celseye devam edebilecektir. İlgili hükme eklenen bu cümle, özellikle sanık avukatlarının mahkeme heyetini protesto ederek duruşmayı terk etmesini engellemeyi amaçlamaktadır. Ceza Muhakemesi Kanunu, alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlar bakımından, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir avukatın şüpheli veya sanığa hukuki yardımda bulunması zorunluluğu getirmiştir. Bu suçların konu olduğu yargılamalarda, müdafiin yokluğunda duruşmaya devam edilememesi sanığın hakları ve menfaatleri için çok önemli bir güvence oluşturur.

696 sayılı KHK ise, kanun hükmünde yer alan “mazeretsiz olarak” ifadesinden sonra, “duruşmaya gelmemesi veya” ifadesini ekledi. Böylece sadece müdafiin mazeretsiz olarak duruşmayı terk etmesi halinde değil, duruşmaya gelmemesi durumunda da duruşmaya devam edilebilecek.

2.1.a
Müdafisiz Duruşmaya Devam Edilebilmesi