Soruşturma Safhasında Müdafiyle Görüşme Hakkına Sınırlama

676 sayılı KHK, şüphelinin avukatıyla görüşebilme hakkını da yeniden düzenledi. Daha önce 668 sayılı KHK, Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) düzenlenen belirli suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamına giren suçlar ve örgüt kapsamında işlenen uyuşturucu imal ve ticareti suçları bakımından, Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, gözaltına alınan kişinin avukatı ile görüşme hakkının hâkim kararıyla 5 güne kadar kısıtlanabileceğini düzenlemişti. 676 sayılı KHK’nın 3. maddesi ise, bu sürenin yirmi dört saat süreyle kısıtlanabileceğini ve bu sürede şüphelinin ifadesinin alınamayacağını hükme bağladı. Bu değişiklikle, avukatla görüşme hakkına yönelik sınırlama daraltılmış olsa da, kısıtlamanın yarattığı tehlike devam etmektedir zira şüphelinin derhal avukatıyla görüşebilme hakkı, şüpheliden zor kullanılarak kayıt dışı ve hukuka aykırı beyan elde edilmesine karşı çok önemli bir güvencedir.

2.1.d
Soruşturma Safhasında Müdafiyle Görüşme Hakkına Sınırlama