Soruşturma Tedbirlerine Karar Verme Yetkisine Yönelik Düzenlemeler

668 sayılı KHK’nın 3. maddesiyle TCK’nın İkinci Kitap Dördüncü Kısım, Dördüncü, Beşinci, Altıncı, Yedinci Bölümlerinde tanımlanan suçlar, TMK kapsamındaki suçlar ile toplu işlenen suçlar bakımından, soruşturmanın yürütülmesi sırasında Cumhuriyet savcısının ve kolluğun yetkileri ciddi ölçüde genişletildi; soruşturma tedbirleri üzerindeki yargısal denetim zayıflatıldı ve işlevsiz kılındı.

2.2
Soruşturma Tedbirlerine Karar Verme Yetkisine Yönelik Düzenlemeler