El Koyma İşlemine Yönelik Yargısal Denetimin Zayıflatılması

KHK’nın 3(1)(h) maddesine göre, hâkim kararı olmaksızın el koyma işlemi yapıldığı takdirde, el koyma işlemi 5 gün içinde hâkim onayına sunulabilecek ve hâkim, kararını el koyma tarihinden 10 gün içinde açıklayabilecektir. Oysa olağan hukuk rejiminde hâkim kararı olmaksızın yapılan el koyma işleminin 24 saat içinde hâkim onayına sunulması ve hâkimin de el koyma tarihinden 48 saat içinde kararını vermesi zorunlu tutulmuştur. Bu sürenin bu denli uzatılması, kişinin bu süre boyunca el konulan eşyalarını kullanmasını engelleyecek ve bu süre zarfında delillerin tahrif edilmesi ve delil güvenliğinin yok edilmesi tehlikesi doğuracaktır.

2.2.b
El Koyma İşlemine Yönelik Yargısal Denetimin Zayıflatılması