Arama ve El koyma Sırasındaki Güvencelerin Kaldırılması

668 sayılı KHK’nın 3(1)(e) maddesiyle birlikte, konutta, işyerinde veya kapalı alanlarda arama yapılabilmesi için komşulardan birinin bulunması yeterli sayıldı. Oysa olağan hukuk rejiminde komşulardan en az iki kişinin hazır bulunması kuralı söz konusu idi. Yine askeri mahallerde, savcının katılımı olmaksızın, kolluk görevlileri tarafından arama ve el koyma işlemi yapılabilecek; avukat bürolarında da mahkeme kararı olmadan ve savcı katılımı olmaksızın kolluk tarafından arama ve el koyma yapılabilecektir.

Olağan hukuk rejiminde ise, avukat bürolarında arama ve el koyma yapılabilmesi ancak mahkeme kararıyla ve savcının refakati bulunması halinde mümkündü. Ayrıca avukatın, el konulmak istenen eşyanın, müvekkili ile arasındaki mesleki ilişkiye ait olduğu itirazını öne sürmesi halinde, bu eşyaya el konulması mümkün değildi. 688 sayılı KHK ile bu itiraz hakkı ve avukat-müvekkil ilişkisinin mahremiyetini korumaya yönelik güvence ortadan kaldırıldı ve itiraza rağmen eşyaya el konulması ve kolluk tarafından inceleme yapılması mümkün kılındı.

Ayrıca şüpheli veya sanık kişi ile tanıklıktan çekinme hakkı olan kişiler arasındaki mektup ve belgelere, belgelerin bu kişiler nezdinde bulunsa bile el konulabileceği düzenlendi. Olağan rejimde ise, söz konusu belgeler tanıklıktan çekilebilecek kişiler nezdinde bulunuyorsa bunlara el konulamıyordu.

2.2.c
Arama ve El koyma Sırasındaki Güvencelerin Kaldırılması