Kolluğa Belgeleri İnceleme Yetkisi Verilmesi

Yine 668 sayılı KHK’nın 3(1)(g) maddesi ile hakkında arama işlemi uygulanan kişinin belge ve kağıtlarının kolluk görevlileri tarafından incelenebilmesine imkân verildi. Olağan hukuk rejiminde ise bunların ancak savcı veya hâkim tarafından incelenmesi mümkündü.

2.2.e
Kolluğa Belgeleri İnceleme Yetkisi Verilmesi