Savcıya Bilgisayar Kayıtlarına El Koyma Yetkisi Tanınması

668 sayılı KHK’ya göre, şüphelinin kullandığı bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde yapılacak arama, kopyalama ve el koyma işlemlerine de, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilecektir. KHK öncesinde ise, CMK madde 134/1 uyarınca bu işlemler ancak hâkim kararıyla yapılabiliyordu. Savcının el koyma kararı, KHK’nın diğer el koyma işlemleri için de öngördüğü beş günlük süre içinde görevli hâkimin onayına sunulacak ve hâkim, kararını el koymadan itibaren on gün içinde açıklayacak; aksi halde el koyma kendiliğinden kalkacaktır. Bu düzenleme de, delillerin tahrif edilmesi riski doğurarak delil güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Ayrıca KHK’ya göre, kopyalama ve yedekleme işleminin uzun sürecek olması halinde bu araç ve gereçlere el konulabilecektir. Sırf işlemin uzun süreceği gerekçesiyle bilgisayara el koyulabilmesi, sahte deliller üretilerek bilgisayara yüklenmesi tehlikesini ortaya çıkarmaktadır.

2.2.f
Savcıya Bilgisayar Kayıtlarına El Koyma Yetkisi Tanınması