Savcıya İletişimin Tespiti ve Dinlenmesi Kararı Verebilme Yetkisi Tanınması

668 sayılı KHK’nın 3(1)(k) maddesine göre, iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasına hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı tarafından da karar verilebilecektir. Kararın Cumhuriyet savcısı tarafından alınması halinde, bu karar beş gün içinde hâkimin onayına sunulacak ve hâkim, kararını beş gün içinde açıklayacak; aksi halde tedbirler kendiliğinden kalkacaktır.

Olağan hukuk rejiminde ise, CMK madde 135/2 uyarınca bu karar ağır ceza mahkemesi ya da soruşturma evresinde, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde savcı tarafından verilebiliyordu; fakat kararı savcı almış ise, bu kararın derhal mahkeme onayına sunulması ve mahkemenin kararını en geç 24 saat içinde açıklaması zorunlu tutulmuştu. Alınacak tedbire ise ağır ceza mahkemesince oybirliğiyle karar verilmesi gerekiyordu.

668 sayılı KHK ile getirilen düzenlemeyle, olağanüstü hal boyunca bir kişinin, sadece savcılık kararıyla, mahkeme kararı olmaksızın 10 gün boyunca dinlenmesi mümkün kılındı. Hâkim kararı aranmaksızın bu kadar uzun bir süre boyunca dinleme yapılabilmesi haberleşmenin gizliliğine yönelik ciddi bir müdahale oluşturmaktadır.

2.2.g
Savcıya İletişimin Tespiti ve Dinlenmesi Kararı Verebilme Yetkisi Tanınması