Savcıya Gizli Soruşturmacı Görevlendirme ve Teknik Araçlarla İzleme Kararı Verme Yetkisi Tanınması

668 sayılı KHK’nın 3(1)(k) maddesiyle savcıya aynı zamanda gizli soruşturmacı (faaliyetlerini öğrenmek amacıyla bir örgüt içine yerleştirilen, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmiş veya faaliyeti süresince işlenecek suçlarla ilgili delilleri toplamakla görevli kamu görevlisi. Gizli soruşturmacı görevlendirilmesi özel ve gizli bir tedbirdir.) görevlendirme ve teknik araçlarla izleme (şüpheli veya sanığın tek başına ve üçüncü kişilerle birlikte gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerin teknik araçlarla izlenmesi ya da ses ve/veya görüntü kaydeden aletlerle kaydedilmesi. Teknik araçla izlemenin en yaygın şekli ortam dinlemedir.) tedbirlerine karar verebilme yetkisi de tanındı. Oysa CMK’ya göre bu tedbirlere, Cumhuriyet savcısının talebi üzerine, ancak ağır ceza mahkemesince oybirliğiyle karar verilebilir. Cumhuriyet savcısı, gecikmede sakınca bulunması şartına bağlı olarak böyle bir tedbire karar veremez. KHK’da, tedbire savcının karar vermesi halinde, kararın 5 gün içinde hâkim onayına sunulacağı ve hâkimin kararını 5 gün içinde vereceği düzenlendi.

Son olarak, 668 sayılı KHK’nın 3(1)(n) maddesinde, Cumhuriyet savcısının soruşturma sırasında bir soruşturma işlemine gerek görmesi halinde, soruşturmanın yapıldığı yer sulh ceza hâkiminden de karar alabileceği düzenlendi ve cumhuriyet başsavcılıklarına, soruşturmanın gerekli kılması halinde, yargı çevresi içindeki mülki idare amirliklerinden bina, araç, gereç ve personel talebinde bulunma yetkisi tanındı.

2.2.h
Savcıya Gizli Soruşturmacı Görevlendirme ve Teknik Araçlarla İzleme Kararı Verme Yetkisi Tanınması