Avukatın Dosya İçeriğini İnceleme ve Örnek Alma Hakkının Kısıtlanması

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 668 sayılı KHK’nın 3(l) maddesi, avukatın dosya içeriğini inceleme veya belgelerden örnek alma yetkisinin, ceza soruşturmasının amacını tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının kararıyla kısıtlanabileceğini düzenledi. Müdafinin şüpheli hakkındaki iddiaya karşı gerçek bir savunma yapabilmesi, bilhassa da koruma tedbirlerine karşı itirazda bulunabilmesi ve kanun yoluna başvurabilmesi için, dosya içeriğini ve şüpheli aleyhine ileri sürülen delilleri inceleyebilmesi gerekir. Bu hakkın kısıtlanması, kişi özgürlüğünü kısıtlayan tedbirlere karşı savunma ve itiraz hakkını kullanabilmeyi de engeller.

Soruşturmanın amacını tehlikeye düşürme ihtimalinin, uygulamada sıklıkla somut değil soyut tehlike iddiasına ve avukatın kötüye kullanma ihtimaline dayandırıldığı görülmektedir. Şüpheliye hukuki yardım sunmakla görevli avukatın, soruşturmanın amacını tehlikeye düşürebilecek kişi olarak kabul edilmesi, avukatın görevi yerine getirmesini imkânsız kılar; şüpheli bakımından da silahların eşitliği ilkesini ihlal eder. Üstelik CMK madde 153/2’ye göre kısıtlama kararı vermeye, savcının istemi üzerine sulh ceza hâkimi yetkili kılınmışken, 668 sayılı KHK bu yetkiyi doğrudan doğruya Cumhuriyet savcısına vermektedir.

2.3.a
Avukatın Dosya İçeriğini İnceleme ve Örnek Alma Hakkının Kısıtlanması