Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkına Sınırlama

694 sayılı KHK’nın 147. maddesi, CMK’nın 196. maddesine yaptığı eklemeyle, mahkemenin zorunlu gördüğü durumlarda, sanığın sorgusunun duruşmaya getirilmeksizin, görüntülü ve sesli iletişim teknikleri kullanılarak da yapılabileceğini düzenledi. Oysa duruşmanın doğrudan doğruyalığı ilkesi uyarınca, hâkim kanaatini oluştururken sanığı birebir dinlemeli, jest, mimik ve sözlerini vasıtasız bir şekilde gözlemlemelidir. CMK madde 193’te güvenceye alınan duruşmada hazır bulunma hakkı, savunma hakkının da en önemli unsurlarından birini oluşturur. KHK ile mahkemelere geniş bir takdir yetkisi tanınarak sanığın duruşmaya getirilmemesine karar verme yetkisi verilmesi, sanığın adil yargılanma hakkını zedeler.

2.3.d
Sanığın Duruşmada Hazır Bulunma Hakkına Sınırlama