Hükmün Müdafi Yokluğunda Açıklanabilmesi

694 sayılı KHK’nın 148. maddesi, CMK madde 216’ya yaptığı eklemeyle, hükmün verilmesi aşmasında, “zorunlu müdafiin hazır bulunmamasının hükmün açıklanmasına engel oluşturmayacağını” düzenledi. Böylece zorunlu müdafii duruşmada bulunmasa dahi, hüküm sanığın yüzüne karşı verildiyse tefhim edilmiş sayılacak ve hükme karşı başvurulacak kanun yolu süresi işlemeye başlayacaktır. Yasa koyucu belirli hallerde müdafiyle temsil mecburiyeti getirmiştir. (Bkz. bu haller için CMK, madde 150, 91/7, 101/3, 6, 247/3,7, 74/2, 8, 204.) Hükmün açıklanması aşamasında zorunlu müdafiin duruşmada hazır bulunması şartını kaldırmak, hem müdafiin son duruşmada hükme etki etme imkânını ortadan kaldırmakta hem de sanığı, itiraz yollarını etkili biçimde kullanabilmek bakımından dezavantajlı kılmaktadır.

2.3.e
Hükmün Müdafi Yokluğunda Açıklanabilmesi