Terörle Bağlantılı Suçlar Bakımından Azami Tutukluluk Süresinin Uzatılması

694 sayılı KHK’nın 141. maddesiyle CMK’nın 102. maddesine yapılan eklemeyle, kanunda en çok iki yıl olarak düzenlenen tutukluluk süresi için öngörülen üç yıllık genel uzatma süresi, TCK’nın yukarıda bahsi geçen bölümlerinde düzenlenen suçlar ile TMK kapsamındaki suçlar için özel bir düzenlemeye gidilerek, beş yıla çıkarıldı. Böylece terörle bağlantılı suçlar bakımından azami tutukluluk süresi, 2+5 olmak üzere 7 yıla çıkartıldı.

2.4.b
Terörle Bağlantılı Suçlar Bakımından Azami Tutukluluk Süresinin Uzatılması