Cumhuriyet Savcısına Tahliye Kararlarına Karşı İtiraz Yetkisi Tanınması

696 sayılı KHK’nın 93. maddesiyle CMK’da yapılan değişiklikle, şüpheli veya sanığın tutukluluk hâlinin devamına veya salıverilmesine ilişkin tüm kararlara itiraz edilebileceği düzenlendi. Daha önce kanun metninde yer alan ‘‘ret kararına’’ ibaresi, ‘‘bu kararlara’’ şeklinde değiştirilerek; Cumhuriyet Savcısı’na, daha önce sahip olmadığı, şüpheli veya sanığın tahliyesi yönündeki mahkeme kararına itiraz edebilme yetkisi tanındı.

2.4.e
Cumhuriyet Savcısına Tahliye Kararlarına Karşı İtiraz Yetkisi Tanınması