Mahpusların Ceza İnfaz Kurumu Dışına Çıkmasının Kısıtlanması

674 sayılı KHK’nın 16. maddesiyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a yapılan eklemeyle, terör ve örgüt suçlarından tutuklu ve hükümlü bulunanların ihtiyaç durumunda ceza infaz kurumu dışına çıkabilmesinin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kısıtlanabileceği düzenlendi. Buna göre, “ceza infaz kurumu düzenini ve toplum güvenliğini tehlikeye düşürebileceği, terör örgütü veya diğer suç örgütü üyelerinin örgütsel amaçlı faaliyet ve haberleşmelerine imkân sağlayabileceği, yol, kalınacak ceza infaz kurumu ya da sınav merkezi veya okulda güvenlik açısından sakınca bulunabileceği değerlendirildiği takdirde”, tutuklu ve hükümlülerin kurum dışına çıkmaları savcılık kararıyla engellenebilecektir. Bu şekilde, hükümlü ve tutukluların, örneğin duruşmaya katılma, sağlık hizmeti alabilmek için hastaneye erişebilme, anayasal eğitim hakları kapsamında sınavlara girme haklarına ciddi sınırlamalar getirilebilecektir. Düzenleme muhtemel sınırlama için sadece “sakınca bulunabileceğinin değerlendirilmesi”ni yeterli sayarak, soyut tehlike temelinde savcılığa çok geniş bir takdir yetkisi bırakmaktadır.

2.5.b
Mahpusların Ceza İnfaz Kurumu Dışına Çıkmasının Kısıtlanması