Mahpuslara Tek Tip Kıyafet Uygulaması

696 sayılı KHK’nın 103. maddesiyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a eklenen EK Madde 1, Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar nedeniyle tutuklu ve hükümlü bulunanlara duruşmaya sevk edilirken ceza infaz kurumu idaresince verilen giysileri giyme zorunluluğu getirdi. TCK’nın Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar başlıklı beşinci bölümü altındaki 309-312. maddelerinde düzenlenen, anayasayı ihlal, cumhurbaşkanına suikast veya suikaste teşebbüs ile yasama organına ve hükümete karşı suçlardan tutuklu ve hükümlü olanların badem kurusu; TMK’dan tutuklu ve hükümlü olanların ise gri renk, göğüs ve pantolon bölümü bitişik giysiler giyeceği düzenlendi. Madde hükmünün çocuklar ve hamile kadınlar bakımından uygulanmayacağı; kadın tutuklu ve hükümlülerin giysileri ile madde uygulamasına ilişkin diğer hususların bir ay içinde yürürlüğe girecek olan yönetmelikle düzenlenmesi öngörüldü. Uygulama alanı, TCK’nın 309-312. maddelerinin yanı sıra, TMK kapsamındaki tüm suçları da kapsayacak şekilde çok geniş tutulan bu düzenleme, genel olarak mahpuslar için bir damgalanma yarattığı gibi, tutuklular bakımından ise masumiyet karinesini ihlal etme riski taşımaktadır. Öte yandan bu zorunluluğa uymama nedeniyle duruşmaya çıkarılmama halinde ise, sanığın adil ve duruşmalı yargılanma hakkı ihlal edilecektir.

696 sayılı KHK’nın 101. maddesi ise, tek tip kıyafet uygulamasına riayet etmeme ve kıyafetlere zarar vermeyi disiplin suçu olarak düzenledi ve bu durumda bir aydan üç aya kadar ziyaretçi görüşünden yoksun bırakma yaptırımı uygulanmasını öngördü.

2.5.c
Mahpuslara Tek Tip Kıyafet Uygulaması