Şartlı Salıverme Sürelerinin Kısaltılması

671 sayılı KHK’nın 32. maddesiyle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’a yapılan eklemeyle, belirli suçlar hariç olmak üzere*, 1/7/2016 tarihinden önce işlenmiş suçlar bakımından, şartlı salıvermeden yararlanabilmek için tamamlanması gereken hapis cezası süreleri kısaltıldı ve denetimli serbestliğin kapsamı genişletildi. Buna göre, koşullu salıverilmelerine iki yıl veya daha az süre kalan iyi halli hükümlülerin cezalarının geri kalanının denetimli serbestlik çerçevesinde infaz edilebileceği düzenlendi (Bu süre, kanunun değişiklikten önceki halinde bir yıl olarak düzenlenmişti). Daha önce, diğer şartları karşılamak kaydıyla, şartlı salıvermeden yararlanabilmek için cezanın 2/3’lük kısmını çekmiş olmak gerekirken; yeni düzenlemeyle cezanın yarısını tamamlamış olmak yeterli sayılacaktır. Basında bu düzenlemeyle, özellikle cezaevlerindeki mahkûm sayısını azaltmanın ve 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması nedeniyle tutuklananlara infaz kurumlarında yer açmanın amaçlandığı dile getirildi. Adalet Bakanlığı tarafından, düzenlemeden ilk aşamada 38 bin kişinin yararlanacağı dile getirildi. Bu sayının yıllar içinde 100 bine çıkacağı tahmin ediliyor.

* “26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kasten öldürme suçları (madde 81, 82), üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar (madde 102, 103, 104, 105), özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar (madde 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu (madde 188) ve İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar hariç olmak üzere.”

2.5.d
Şartlı Salıverme Sürelerinin Kısaltılması