Köyleri Boşaltılan Üniversite Öğrencilerine Verilen Karşılıksız Bursla İlgili YÖK’e Karşı Açılan Davaların Düşürülmesi

676 sayılı KHK’nın 90. maddesiyle, TMK’da yer alan, terörle mücadeleden dolayı köyleri boşaltılan üniversite çağındaki öğrencilerin ve ölenlerin çocuklarının yüksek öğrenimleri süresince Devletten karşılıksız burs alma hakları kaldırıldı. 676 KHK’ya göre aynı zamanda, anılan maddeye göre burs alanlar, yargı mercilerinde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu aleyhine açtıkları davalardan da feragat etmiş sayılacak ve feragat nedeniyle yargılama giderlerine ve vekâlet ücretine hükmedilemeyecektir. Böylece bursun verilmesine dair uyuşmazlıklar ortadan kaldırılarak hak arama yolu da kapatılmış oldu.

2.6.d
Köyleri Boşaltılan Üniversite Öğrencilerine Verilen Karşılıksız Bursla İlgili YÖK’e Karşı Açılan Davaların Düşürülmesi